پنج شنبه 1 آبان 1399

پروفایل بارونی | عکس نوشته روز بارانی

عکس باران برای پروفایل

پروفایل بارانی پاییزی

عکس پروفایل برای روزهای بارانی را مخصوص عاشقان پاییز و باران قرار داده ایم برایتان قرار داده ایم

چه سنگین گذشت عصر بارانی ام
گویی نوازش نمی کرد، باران صورتم را
گریه ام، فریادم، تنها سکوتی بود
تا حرفهایم
در بستری از بغض بخوابند

عکس باران برای پروفایل

عکس بارانی , عکس باران پاییزی

پروفایل بارون

عکس بارون

باران که می بارد :
یکی باید باشد که به تو زنگ بزند و بگوید چترت را برده ای ؟
یکی که نگرانت باشد حتی نگران اینکه زیر باران به این لطیفی خیس شوی …
یکی باید باشد که دست بکشد توی سرت و آب ها را کنار بزند …
اما چند وقتیست که باران دارد می بارد و کسی به من نگفته چترت را برده ای ؟
و کسی نبوده که دست بکشد توی موهایم …
اصلا همه ی اینها بهانه ایست که وقتی باران می بارد یکبار دیگر یاد تو بیفتم …

 عکس بارش باران

عکس بارون

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

عکس باران پاییزی

پروفایل باران

 عکس باران بهاری

عکس باران در شب

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .

عکس بارانی

 عکس نوشته روز بارانی|عکس باران پاییزی

باران که می بارد من عاشق تر می شوم و به یاد روزهای عاشقانه ای می افتم که دست در دست هم زیر باران می رفتیم و تو برایم شعر عاشقانه می خواندی من گوش می کردم و احساس می کردم که خیلی خوشبختم کاش هنوز هم بودی و برایم شعر می خواندی کاش هنوز هم دستم را می فشردی تا گرم شود کاش …

پروفایل باران

پروفایل باران

چشمهای من از دوریت کنون مثل آسمان بارانیست ابرها میبارند و آرام میشوند اما چشمهایم می بارند و بیقرار تر میشوند کاش تا ابرها آرام نشده اند بیایی

عکس نوشته باران

عکس نوشته باران

عکس باران برای پروفایل

عکس باران برای پروفایل , عکس بارانی

 

پروفایل بارانی

پروفایل بارانی

باران از راه رسید ، عشق را دوباره در مزرعه ی خالی تنم پروراند ، زندگی را در آسمان آبی چشمم حس کرد ، ناگهان پایییز عشقم از راه رسید ، آری رفت ولی هنوز قلبم برای اوست

پروفایل بارون

پروفایل بارون

عکس بارون

پروفایل بارونی

پروفایل بارونی

پروفایل بارونی

روزای بارونی قطره های بارون رو بشمار

اگه بند اومد روی رفاقت من حساب کن ، نه کم میاد و نه بند میاد . . .

عکس نوشته روز بارانی

عکس نوشته روز بارانی

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

مثل همین باران بی سوال

که هی می بارد

که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!

پروفایل بارونی,عکس نوشته روز بارانی

پروفایل بارونی , عکس بارانی

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .

پروفایل بارونی

عکس نوشته روز بارانی

عکس نوشته روز بارانی

اس ام اس باران و دلتنگی

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد

صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد . . .

عکس نوشته روز بارانی

عکس نوشته روز بارانی

آمدن را
از باد و باران بیاموز
رفتن را
از دل ِ من.

عکس نوشته باران پاییزی

عکس نوشته باران پاییزی

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد ، ولی باران نمیدانند که من دریایی از دردم ، به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم

جملات بارانی زیبا

صبح بارانی بخیر

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

پروفایل بارونی

اس ام اس بارش باران

پروفایل بارونی

اس ام اس باران و دلتنگی

باران
یا
دوشِ آب،
چه فرقی می‌کند؟
وقتی عاشقی
زیرِ هیچ‌کدام
آواز نخواند…

 اس ام اس بارانی عاشقانه

پیام باران

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم
کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .

صبح بخیر روز بارانی

صبح بخیر روز بارانی

باز باران آمد
از هوا یا ز دو چشم خیسم؟
نیک بنگر!
چه تفاوت دارد…

متن روز بارانی

متن روز بارانی

صبح بارانی بخیر

جملات بارانی زیبا

عکس نوشته های بارانی عاشقانه

عکس نوشته های بارانی عاشقانه

عکس نوشته باران پاییزی

عکس در مورد باران

عکس روز بارانی

عکس روز بارانی

پروفایل بارونی

عکس نوشته روز بارانی

پروفایل بارونی

عکس نوشته بارون صدای احساسه

صدای باران زیباترین صدای دنیاست وقتی می آید همه جا را پاک و تمیز میکند بر سر همه می بارد برایش غنی و فقیر فرقی ندارند

عکس نوشته های بارانی عاشقانه

عکس نوشته های بارانی عاشقانه

باران که می بارد تو در راهی از دشت شب تا باغ ِ بیداری
از عطر عشق و آشتی لبریز با ابر و آب و آسمان جاری
تا عطرِ آهنگ تو می رقصد….. تا شعر باران تو می گیرد……..

پروفایل بارونی

عکس نوشته هوای بارانی , عکس باران پاییزی

پروفایل بارونی

عکس نوشته اسم باران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.