یکشنبه 4 آبان 1399

آموزش عروسک بافتنی دست فروش

 وسایل لازم:
 مقوا چسب 140گرم الیاف میل شماره 3 کاموا سبز زرد قرمز ابی سفید مشکی به مقدار لازم

از لبه پایینی دامن 60دانه سر انداخته راه اول :یک دانه زیر به دانه بعدی یک دانه اضافه کنید تا اخر 90دانه میشود با یک راه رو شروع کرده و 9راه ساده ببافید به ساده بافی ادامه دهید 2 راه زرد 2 راه قرمز 4 را ه ابی 2 راه قرمز 2راه زرد حالا 32راه سبز ببافید  فرم دادن لبه کمری :راه بعد (4دانه زیر 2دانهرا از زیر با هم یکی کنید )75دانه می شود3راه ساده ببافید راه بعد (3دانه زیر 2دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 60دانه می شود 3راه ساده ببافید راه بعد (2دانه زیر 2دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 45دانه می شودکور کنید طرز دوختن انتهای راهها رو بدوزیر طرف صحیح را در خارج قرار دهید برای ته ان دو دایره از مقوا به قطر 15سانتی متر تهیه کرده وبهم بچسبانید مجموع دو مقوا را به درون دامن فرستاده و بصورتی در ته ان قرار دهید که لبه سر انداخته به همراه چهار راه بهپ از ان مقوا قرار گیرند باقی مقوا نمایان باشد حال دامن را الیاف بریزید در ان انقدر الیاف بریزید که محکم شده وفرم ان حفظ شود

بالا تنه وسر  از لبه پایینی با کاموای ابی 40 دانه سراندازید 9 راه ساده ببافید راه بعد :زیر محل خط کمر با یک راه زیر شروع کرده و 12راه ساده ببافید راه بعد راه زیر شروع کرده و 12راه ساده ببافید   راه بعد 9دانه زیر (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )دومرتبه تکرار گردد 14دانه زیر (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )دو مرتیه تکرار گردد 9دانه زیر 36دانه می شود 5راه ساده ببافید فرم دادن گردن رابعد (یک دانه زیر 2دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 24دانه می شود راه بعد رو کاموای ابی رو پاره کرده و رنگ کرمی را برای سر وصل 2راه ساده ببافید  راه بعد (یک دانه زیر به دانه بعدی یک دانه اضافه کنید 36دانه می شود 23 راه ساده ببافید  فرم دادن بالای سر راه بعد (یک دانه زیر 2دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 24دانه می شود راه بعد رو راه بعد (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 12دانه می شود دانه ها رو محکم جمع کنید

با کاموای مشکی 24 دانه سر انداخته 4راه مدا بافی کرده و سپس کور کنید نوار بافته شده رو به سر عروسک وصل نمایید لبه سر انداخته ولبه کور شده بدوزید

استین ها ودستها :
دوعدد از لبه مچی شروع کرده وبا استفاده از کاموای ابی 11دانه بصورت شل سر بندازید یک راه رو ببافید راه بعد زیر وبدین صورت که به هر دانه یک دانه اضافه کنید 22دانه می شود بایک راه رو شروع کرده و31راه ساده ببافید  فرم دادن حلقه استین به ساده بافی ادامه داده واز دو طرف راه بعد وراههای فرد بعدی یک دانه کم کنید تا 12 دانه باقی بماند راه بعد (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 6دانه می شود  رنگ کرم وصل کنید وبه هر دانه یک اضافه کنید بشه 12 دانه می شود 2راه مدا بافی نمایید بایک راه زیر شروع کرده و10راه ساده ببافید راه بعد (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 6دانه می شود دانه ها رو محکم جمع کنید

کلاه :
تکه دور کلاه با ماموای زرد روشن 54دانه سرانداخته و 6راه مدا بافی کنید راه بعد (یک دانه زیر دو دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 36دانه می شود بصورت شل کور کنید  تکه بالا یی کلاه با استفاده از کاموای زرد در لبه کور شده تکه دور کلاه دانه گرفته بصورت زیر 36دانه می شود یک راه رو ببافید راه بعد (دو دانه زیر به دانه بعدی یک دانه اضافه کنید ) تا اخر 48دانه می شود با یک راه رو شروع کرده و13راه ساده ببافید  فرم دادن پشت ان راه بعد 8دانه زیر (2 دانهرا از زیر با هم یکی کنید )تا 8دانه مانده به اخر تکرار گردد 8دانه زیر 32دانه می شود 3راه مدا بافی راه بعد 8دانه زیر (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا 8دانه مانده به اخر تکرار گردد 8دانه زیر ،24دانه می شود کور کنید   لبه کور شده را از وسز تا زده وبهم بدوزید این درز در مرکز پشتی کلاه قرار می گیرد طرف صحیح را در خارج قرار دهید  چین کلاه با استفاده از کاموای سفید 72دانه سر انداخته و2راه مدا بافی نمایید  راه بعد (دو دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 36دانه می شود کور کنید لبه کور شده را به لبه تکه دور کلاه بدوزید با قلاب دو تا بند ببافید وبه دو طرف کلاه وصل کنید ودر زیر گردن به صورت پاپیون در بیاورید مانند عکس

شال :
با استفاده از کاموای قرمز 2دانه سر انداخته شروع به مدا بافی کنید همه راهها مدا بافی هست وبه ابتدای هر رج یک دانه اضافه کنید تا به 66دانه برسد کور کنید شال را روی عروسک قرار دهید دو سر ان را در جلو از روی هم عبور داده ودر محل به دامن بدوزید

همچنین ببینید

پاپوش نوزادی قلاب بافی

آموزش بافت پاپوش نوزاد با قلاب آموزش بافت پاپوش نوزادی با قلاب : در این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.