یکشنبه 4 آبان 1399

آموزش بافت عروسک دختر


دخترکفش فانتزی
سر: دونه هارو ازفرمول اضافه کردن به۷۸رسونده۱۴تا۱۸رج میبافیم.ازفرمول کم کردن به۶رسونده وکورمیکنیم.
چشم: بامنجوق یا مرواریدمشکی مث عکس به صورت دوخته
مو: طبق آموزش تصویری که دیشب فرستادم با کاموای ضخیمترمیکاریم و باربانهای تزیینی مدل خرگوشی به سرمیبندیم.
دست:به ۱۸رسونده ۴رج ساده بافته واز فرمول کم کردن به۱۲رسونده و۱۲رج ساده بافته وبه۶رسونده وکورمیکنیم.دستوپاهاروچون عروسک قدکوتاهست بلند نبافید.
کفشوپا:باکاموای مشکی ازطریق بافت بیضی(پاپوشی)با۳زنجیره به۴۸رسوندهیکرج ساده بافته رنگ کامواروعوض کرده و۵رج ساده بافته وازقسمت جلوی کفش سه بار دوپایه رویکی کرده به همین ترتیب ادامه میدیم تاپایه هابه۱۵برسه مجددارنگ کاموای بدن کرده و ۸تا۱۲رج ساده میبافیم.کورمیکنیم.
لباس:۲تیکه ایه یعنی از دستور زیر ۲تامیبافیم.
۲۵زنجیره زده روی زنجیره هاروپایه کوتاه میبافیم بصورت رفتوبرگشتی ۸رج میبافیم.کاروبرمیگردونیم بازمیبافیم ولی اینبار۵پایه آخررج رونمیبافیم.برمیگردیم و بازبصورت رفتوبرگشتی اینوره بافت رو میبافیم بازبه آخررج که رسیدیم ۵پایه آخراین رج رو هم نمیبافیم کاروبرمیگردونیم و بازبصورت رفتوبرگشتی انقدر۱۵دانه باقیمانده رو میبافیم تااندازه قدعروسک از گردن به روی پا بشه.کور.درزهارودوخته.تن عروسک میکنیم.
موفق باشید.

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

آموزش بافت عروسک الاغ | آموزش عروسک بافتنی

آموزش بافت عروسک الاغ : آموزش بافت سر الاغ : با نخ سفید حلقه و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.