جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

آموزش بافت کلاه گوش دار بچه گانه

آموزش کلاه گوش دار

آموزش بافت کلاه گوش دار,آموزش بافت کلاه نوزادی دخترانه با میل,آموزش بافت کلاه بچه گانه دخترانه

آموزش بافت کلاه گوش دار بچه گانه :

ازبندکلاه شروع میکنید
ابتدا چهاردانه سرمی اندازید و حدود بیست سانت یا هر اندازه ای که دوست دارید بلندی بند کلاه باشه ساده بافی میکنید.بعد از بین چهار تا دونه شروع به اضافه کردن میکنیدبه اینصورت که دو دانه زیر میبافید یک دانه اضافه میکنید و بعد دودانه ی اخر و زیر میبافید
رج بعدی بازیک دونه اضافه میکنید تادو زیر.دو رو.دو زیرداشته باشیم یک رج درمیان اضافه میکنید و کشبافت رو سعی کنین ترتیبشو خراب نکنین
همبنطورادامه بدیدتادونه هاتون به بیست تابرسه ولی بازبستگی به سایزی که میخوایین ببافین میتونین ادامه بدین بیشترش کنین.تا اینجا یک روگوشی اماده است دریک میل اضافه نگه داریداین بافتووگوش دیگه رو شروبه بافت کنین باهمین روش وقتی که رو گوشیاتون اماده ش بین این دوش دونه های دورسرتونو سربندازید من به این صورت اضافه کردم صدتادونه ای که دورسرم بودرو سی وپنج دونه پشت سر وبیست وپنج تا پیشونی و هر دوتا گوش چهل تاشدن دونه های روگوشی حساب میشن بعدکه دونه ها رو سرانداختم حدود پنج سانت کشبافت دو رو دو زیربافتم وبعد از ان شروع به بافت مدل کردم.
برای بافت این مدل نه دانه لازم داریم وسه دانه هم مابین پیچها لازم داریم ینی برای پایه ی کارسه رو نه زیرمیبافیم حدودچهارتاشش رج وبعدپیچومیندازیم.
فاصله هرپیچ تاپیچ بعدی بازحدودچهارتاشش رج است. ابتداازنه دانه زیر که در دست دارید شش دانه اولش را یک پیچ ساده میزنید به اینصورت که سه دانه ی وسط از روی سه دانه اول ردمیشه وبه سه دانه ی اخری کاری نداریم ساده ببافید وبافت روادامه بدید.
بعد از چهار تا شش رج دوباره پیچ رومیندازید  اینارسه تای اولی روبدون انجام هیچکاری ببافیدو بعدشش دانه ی بعدی روپیچ دهیدواین بارسه تای وسط ازروی سه تای اخری ردمیشه به همین صورت بافتو ادامه دهیدتاکلاه به اندازه ی سربشه وکمی قبل ازاتمام کار ابتدا سه روها روکم کنید و بعد نه زیرها رو کم کنیدبصورت تدریجی تادانه هابه ده دوازده دانه برسه وبعد انها را یدفه جمع کنیدو بدوزید.
کم کردن دانه هابایدجوری باشه که کلاه راچین ندهد یااینکه تیزنشودوبعد درزکلاه رامی دوزید.

آموزش بافت کلاه گوش دار بچه گانه

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

بافت یه کلاه ساده برای کودک

بافت یه کلاه ساده برای کودک آموزش بافت کلاه ساده با میل آموزش بافت کلاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.