سه شنبه 6 آبان 1399

عروسک اردک بافتنی

سر
حلقه و 6 پایه
رج دوم 12 پایه
رج سوم 18 پایه
رج 4_ 24 پایه
رج 5_ ساده بافی
رج 6_ 30 پایه
رج 7_ 36 پایه
رج 8_ 42 پایه
رج 9_ 48 پایه
رج 10_11_ ساده بافی
رج 12_ 7 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 54 پایه
رج 13_14_ ساده بافی
رج 15_ 7 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 48 پایه
رج 16_ ساده بافی
رج 17_ 6 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 42 پایه
رج 18_ 5 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 36 پایه
رج 19_ 4 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 30 پایه
رج 20_ 3 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 24 پایه
رج 21_ 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 18 پایه و تمام

نوک اردک
با نخ نارنجی
6 تا زنجیره بزنید و از دومین زنجیره شروع کنید 5 پایه کوتاه
رج 3_ 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 پایه
حالا از پایین کار دونه بگیرید و ببافید که با 6 پایه بالایی میشود 12 پایه
دو رج ساده بافی کنید و تمام

کلاه
با نخ آبی
حلقه و 6 پایه
رج دوم 12 پایه
رج سوم 18 پایه
رج 4_ ساده بافی
رج 5_ دو پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 24 پایه
رج 6_ ساده بافی
رج 7_ 3 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 30 پایه
رج 8_ ساده بافی
رج 9_ 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 36 پایه
رج 10_ ساده بافی
رج 11_ با نخ سفید ساده بافی و تمام

بدن
حلقه و 6 پایه
رج دوم 12 پایه
رج سوم 18 پایه
رج 4_ 24 پایه
رج 5_ 30 پایه
رج 6_ ساده بافی
رج 7_ 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 36 پایه
رج 8_ 5 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 42 پایه
رج 9_10_ ساده بافی
رج 11_ 6 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 بار تکرار کنید 48 پایه
رج 12_ ساده بافی
رج 13_ 6 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 42 پایه
رج 14_ ساده بافی
رج 15_ 5 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 36 پایه
رج 16_ 4 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 30 پایه
رج 17_ 3 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 24 پایه
رج 18_ 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 18 پایه
رج 19_20_ ساده بافی. و تمام

قسمت پشت لباس ملوانی
با نخ آبی
14 زنجیره بزنید
رج 2_5_ از دومین زنجیره شروع کنید 13 پایه کوتاه
رج 6_ با نخ سفید ساده بافی و تمام

بند لباس ملوانی
19 زنجیره بزنید و از دومین زنجیره شروع کنید 18 پایه کوتاه
رج 2_ 6 پایه ببافید و باقی را نبافته رها کنید و به قسمت پشت لباس ملوانی بدوزید و تمام

بال ها
حلقه و 6 پایه
رج دوم 12 پایه
رج سوم 18 پایه
رج 4_ ساده بافی
رج 5_ یک پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 12 پایه
رج 6_ یک پایه ببافید یک پایه کور کنید 4 بار تکرار کنید 8 پایه و تمام

پاها
5 زنجیره بزنید و از دومین زنجیره شروع کنید 5 پایه ببافید دور بزنید و سمت دیگر را هم 5 پایه ببافید 10 پایه
رج دوم دو پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 3 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 2 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 3 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 14 پایه
رج 3_ 2 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 5 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 3 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 18 پایه
رج 4_ 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 6 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 22 پایه
رج 5_ ساده بافی
رج 6_ 9 پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید بقیه را ساده ببافید 19 پایه
رج 7_ 7 پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید بقیه را ساده ببافید 16 پایه
رج 8_ 6 پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید بقیه را ساده ببافید 13 پایه
رج 9_ 9 پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید بقیه را ساده ببافید 11 پایه
رج 10_ 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید 2 پایه ببافید 9 پایه
رج 11_ ساده بافی و تمام

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

روش بافت بلوز زنانه ( یقه قایقی باز ) به همراه کیف

با رسیدن دوباره فصل گرما شاید به نظر برسد که بافتنی را باید به زمستان سپرد؛ اما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.