دوشنبه 20 مرداد 1399

پروفایل متن نوشته انگلیسی

عکس متن نوشته انگلیسی

جدیدترین پروفایل های انگلیسی را در ایران بانو ببینید. انواع عکسنوشته ها و عکس پروفایل های انگلیسی خدا، انگیزشی و مثبت، دخترانه و پسرانه خفن و پروفایل های شیک و زیبا انگلیسی با معنی را در ایران بانو برای شما تدارک دیده ایم.انواع عکس پروفایل خوشبختی و  عکس پروفایل شاد را ببین

پروفایل انگلیسی

پروفایل انگلیسی خدا

عکس پروفایل خدا انگلیسی

عکس نوشته انگلیسی دخترانه

Don’t sell your value for buying Cheap people

ارزش خودت رو براى خریدن آدماى ارزون نفروش

عکس نوشته انگلیسی مثبت

عکس نوشته انگلیسی مثبت

عکس نوشته انگلیسی غمگین

I miss those days, when my smile was real…

من دلتنگ اون روزا هستم، زمانی که خنده ام واقعی بود

عکس نوشته انگلیسی درباره خدا با ترجمه

عکس نوشته انگلیسی درباره خدا با ترجمه

You won’t have a happy life if you worry about what others say about you .

هیچوقت زندگی شادی رو نخواهی داشت اگر که نگران حرف مردم نسبت به خودت باشی .

کانال متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

کانال متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

پروفایل انگلیسی زیبا با معنی

پروفایل انگلیسی زیبا با معنی

عکس نوشته انگلیسی خدا

عکس نوشته انگلیسی خدا

متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

متن انگلیسی برای پروفایل همراه ترجمه

پروفایل انگلیسی زیبا با معنی

پروفایل انگلیسی زیبا با معنی

عکس نوشته انگلیسی دخترانه

عکس نوشته انگلیسی دخترانه

عکس نوشته انگلیسی مثبت

عکس نوشته انگلیسی مثبت

عکس نوشته انگلیسی انگیزشی

عکس نوشته انگلیسی انگیزشی

عکس نوشته انگلیسی مثبت

عکس نوشته انگلیسی مثبت

پروفایل انگلیسی با ترجمهپروفایل انگلیسی با ترجمه

Having someone you can tell every detail of your day to without feeling like you are being clingy or boring is such a great feeling.

داشتن کسی که بشه بهش تمام جزئیات روزتو بدون اینکه حس خسته کننده بهش دست بده بگی خیلی حس خوبیه.

کانال پروفایل انگلیسی

کانال پروفایل انگلیسی

All you’ve left for me is the embarrassment of people who i’ve defended you against them.

تنها چیزی که برام گذاشتی
خجالت کشیدن از آدمایی هست
که از تو در مقابلشون دفاع میکردم.

عکس نوشته انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی

عکس نوشته انگلیسی غمگین با ترجمه فارسی

The eyes are useless when the mind is blind.

چشما بی تاثیرن وقتی ذهن کور باشه.

عکس نوشته های انگلیسی فلسفی

عکس نوشته های انگلیسی فلسفی

Someday will come which it is proved to you that i wasn’t like the rest, but that day you are like the rest to me .

یه روزی میاد که بهت ثابت میشه من مثل بقیه نبودم ، ولی همون روز تو برای من مثل بقیه‌ایی .

عکس نوشته انگلیسی فلسفی با ترجمه

عکس نوشته انگلیسی فلسفی با ترجمه

عکس نوشته انگلیسی دخترانه همراه ترجمه

عکس نوشته انگلیسی دخترانه همراه ترجمه

عکس نوشته انگلیسی دخترانه با ترجمه

عکس نوشته انگلیسی دخترانه با ترجمه

عکس نوشته انگلیسی انگیزشی

عکس نوشته انگلیسی انگیزشی

عکس نوشته انگلیسی دخترانه با ترجمه

عکس نوشته انگلیسی دخترانه با ترجمه

عکس نوشته انگلیسی غمگین

عکس نوشته انگلیسی غمگین

عکس نوشته انگلیسی با معنی فارسی

عکس نوشته انگلیسی با معنی فارسی

عکس نوشته های انگلیسی فلسفی

عکس نوشته های انگلیسی فلسفی

عکس نوشته انگلیسی دخترانه

عکس نوشته انگلیسی دخترانه

عکس نوشته انگلیسی مثبت با ترجمه

عکس نوشته انگلیسی مثبت با ترجمه

عکس نوشته انگلیسی دخترانه همراه ترجمه

عکس نوشته انگلیسی دخترانه همراه ترجمه

عکس نوشته انگلیسی فلسفی با ترجمه

عکس نوشته انگلیسی فلسفی با ترجمه

عکس نوشته انگلیسی مثبت

عکس نوشته انگلیسی مثبت

عکس نوشته انگلیسی غمگین

عکس نوشته انگلیسی غمگین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.