شنبه 18 مرداد 1399

آموزش بافت کلاه بچه گانه

طرز بافت کلاه بچه گانه

تعداد دونه سر انداختن برای کلاه

سایز : دور سر 48 سانتی

وسایل لازم : 1 کلاف 100 گرمی

میل شماره 4 – 4.5

87 دانه سرانداخته کشباف 1 دانه زیر +1 دانه رو ببافید تا 6 سانت
بعد در یک رج 19 دانه به بافت اضافه کنید (تقریبا هر 4 دانه 1 دانه اضافه کنید)
رج اول مدل: دانه اول را گرفته +2دانه زیر +(4 دانه رو+ 4دانه زیر) پرانتز را 11 مرتبه دیگر تکرار کنید + 4 دانه از رو + 3 دانه زیر
رجهای پشت همه تکرار بافی است

رج سوم: دانه اول را گرفته +(پیچ راست به چپ 2 دانه زیر با 2 دانه رو +پیچ چپ به راست 2 دانه رو با 2 دانه زیر) پرانتز را 12 مرتبه دیگر تکرار کنید

رج پنجم: دانه اول را گرفته +2 دانه رو +( پیچ راست به چپ پیچ 2 دانه زیر با 2 دانه زیر +4 دانه رو) پرانتز را 12 مرتبه دیگر تکرار کنید +3 دانه رو

رج هفتم: دانه اول را گرفته (پیچ چپ به راست 2 دانه رو با 2 دانه زیر + پیچ راست به چپ 2 دانه زیر با 2 دانه رو ) پرانتز را 12 مرتبه دیگر تکرار کنید

رج نهم: دانه اول را گرفته +2 دانه زیر +(4دانه رو+ پیچ راست به چپ 2 دانه زیر با 2 دانه زیر) پرانتز را 12 مرتبه دیگر تکرار کنید +4دانه رو + 3 دانه زیر

از رج سوم تا رج دهم را مرتب تکرار کنید تا قد کلاه 14 سانت بشود

برای جم کردن بالای کلاه ابتدا در یک رج از هر قسمت 4 تایی 1 دانه کور کنید رج پشت را ببافید
رج بعد از هرقسمت 3 تایی 1 دانه دیگر کم کنید رج پشت را بافته

رج بعد از هرقسمت 1 دانه کم کنید رج پشت را بافته
در رج بعد دانه ها را 3 تا یکی کنید و تعداد دانه های باقی مانده را داخل نخ کرده و محکم ببندید.

نحوه بافت کلاه پسرانه شیک

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش بافت شنل دومیل

آموزش بافت شنل دومیل : برای این انداه ۲۵ دانه سرانداخته ۵خط رکن که ۱۰ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.