دوشنبه 20 مرداد 1399

طرز بافت سارافون بچه گانه دخترانه زیبا و ساده

طرز بافت سارافون بچه گانه دخترانه :

بافت سارافون بچه گانه

این مدل ازپایین شروع به بافت میکنیم .
دورکمرراانداره میگیریم .دوبرابرمیکنیم نصف آن برای جلو نصف برای پشت.
اول پشت رامیبافیم من برای کودک یک ساله ۱۰۰دانه سرانداختم .

دامن مدل جودانه است پشت راشروع میکنیم یکی زیریکی رورج بعد برعکس میکنیم زیرراروورورازیرمیبافیم تازیربغل
حلقه آستین نیازی به کم کردن ندارد .یکیزیرمیبافیم دانه هارادوتایکی دوتایکی کم میکنیم درآخریکیزیرمیبافیم بعدکشباف یکی زیریکی روبافته تاحلقه آستین اندازه شود
برای جلو نصف پشت سرمی اندازیم +۱۵برای سجاف بافت که یکی زیریکی رواست .درسمت راست هم جادگمه بازمیکنیم .جلوهم مثل پشت جودونه میبافیم .برای یقه ۳-۲-۱-۱-کم میکنیم که گردشودوبافت راادامه میدهیم تاانداره حلقه برسد بعد سرشانه راکورمیکنیم درزسرشانه هارامیدوزیم برای یقه دانه گرفته جودونه میبافیم
نکته:هرچه بافت سفترباشد ونخ ظریف بافت مابهترمیشود درآخرهم میتوانید دوربافت را قلاب بافی کنید

 

طرز بافت سارافون بچه گانه دخترانه زیبا و ساده

این مطالب را نیز ببینید!

طرز بافت سارافن دخترونه

طرز بافت سارافن دخترونه : 249 تا سر بندازید و کشباف ببافید البته کاموا ضخامتش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.