چهارشنبه 29 خرداد 1398
صفحه اصلی / رموز خانه داری / آموزش قلاب بافی و بافتنی / طرز بافت سارافون بچه گانه با دو میل | دو مدل زیبا و مختلف

طرز بافت سارافون بچه گانه با دو میل | دو مدل زیبا و مختلف

طرز بافت سارافون رنگی رنگی :

آموزش بافت سارافون نوزاد دختر

طرز بافت سارافون دخترانه

به اندازه ای که میخواین دامن فون باشه زنجیره بزنید و دو سرشو بهم وصل کنید. رج بعد روی زنجیره ها پایه بلند ببافید. هر سه رج که بافتید باید پایه کم کنید به اینصورت که ده تا پایه که بافتید یه پایه کم کنید . هر چند رج یکبار رنگ کامواتونو عوض کنید.

کم کردن پایه ها را تا جایی ادامه بدید که قد دامن و دور کمر مناسب بدست بیاد. بالاتنه پشت و جلو جدا بافته میشن. برای بالاتنه باید از پهلو ها پایه کم بشه تا حلقه آستین بوجود بیاد. به اینصورت که در رج اول چهار پایه را از دو طرف نبافید .

رجهای بعد از هر طرف یکدانه نبافید. وقتی گودی حلقه استین بدست اومد دیگه کم نکنید و بقیه رجها صاف ببافید و کم نکنید. وقتی به یقه رسیدید ۱۲ پایه از وسط کور کنید. و یه طرف یقه را ببافید. در سه رج از سمت یقه یکی کم کنید و بقبه رجها را بدون کم کردن ببافید تا سر شانه. طرف دیگه یقه را هم به همین صورت ببافید. قسمت بالاتنه پشت هم دقیقا مثل جلو ببافید و در اخر دور حلقه استین و یقه پایه کوتاه بزنید تا بافتتون تمیز تر بشه.

 

آموزش بافت سارافون نوزادی :

آموزش بافت سارافون

طرز بافت سارافون بچه گانه

قسمت چپ جلو : پانزده دانه سر انداخته البته این تعداد بسته به اندازه سارافون متغیر است ولی حتما تعداد باید عددی فرد باشد و دور رج همه از زیر رج سوم پنج دونه زیر پنج دونه رو و پنج دونه زیر در تمام طول بافت این پنج دونه اول و اخر بافت از زیر بافت میشه و این بعنوان حاشیه کناره بافت است وپنج دانه وسط ساده بافی یعنی یک رج رو یک رج از زیر انجام میشود
رج سه بافت را باندازه حدودا هشت تا ده سانت تا نزدیک زیر بغل ادامه داده و بعد از ان بافت مدل کار اغاز میشود
از پنج دانه وسط دو دانه بافته به دانه وسطی که رسیدید قبل و بعد ان یک ژته انداخته و بقیه دانه ها رو تا اخر رج بافته رج بعد بغیر از ده دانه حاشیه اول و اخر بافت بقیه همه از رو بافت انجام داده
در رج بعد باید قبل از اولین ژته و بعد از اخرین ژته رج قبل دوباره ژته انداخته یعنی پنج تا حاشیه دو تا از زیر یه ژته سه تا از زیر یه ژته و پنج تا حاشیه توجه داشته باشیم در زمان رسیدن به زیر بغل از قسمت زیر بغل حدودا سه تا پنج دانه به پهلو کار دانه اضافه کرده و همانند پنج تای حاشیه در تمام رجها از زیر بافت میشود تا حلقه زیر بغل کامل شود
رج بعد حاشیه ها از زیر و قسمت وسط همه از رو
دو بار دیگه باید قبل و بعد اولین و اخرین ژته ، ژته اضافه کرده و بعد
دوباره. تکرار رج اول مدل هست
باید قبل و بعداز همان دانه. ی اول. ژته. انداخت و این هشت رج تکرار میشود تا از قد و گشادی بحد مورد نظر برسد و دانه ها رو بدون کور کردن کنار کذاشته
قسمت راست جلو همانند قسمت چپ هست با این تفاوت که کوتاهتر بافت انجام میشود
قسمت پشت سارافون 

از ناحیه یقه سر انداخته ابتدا دو سری پانزده تایی رو ابتدا دو رج همه از زیر و بعد دو رج پنج تا اول و اخر از زیر و پنج تای وسط ساده بافی این دو قسمت که اماده شد ابتدا یکی از انها رابافته و بعد باندازه یقه پشت دانه سر انداخته باید توجه داشت دانه های اضافه شده حتما باید فرد باشد مثلا نه دانه و بعد قسمت دوم بافته شده را به ان اضافه کرده تا باین ترتیب یقه پشت شکل بگیرد و تا حدی که در بافت قسمت جلو ساده بافته انجام داده سپس مدل را شروع کرده همانند جلو تدانه وسط کار ، بافت را تا اندازه لازم انجام داده و بعد قسمت چین پایین دامن
مدل چین پایین سارافون – این. مدل. برای. چین پایین دامن هست برای تقسیم دانه های این مدل
دود دانه ازرو. دو دانه از زیر تا آخر رج،رج های فرد مثل خودش بافته میشه ژته ها از رو

رج های زوج دانه های رو همان دوتا باقی میماند وبه رو بافته میشه
ولی دانه های زیر اضافه میشه
رج سوم
یک دانه. از زیر را بافته یک. ژته. یک دانه از زیر
رج پنجم
دو دانه از زیر بافته یک ژته یک دانه. از زیر
رج هفتم سه دانه از زیر بافته یک ژته. یک دانه از زیر
همینجوری. به دانه ها اضافه. میشه تا جایی. که دوست داشتید. چین لباس بلند بشه.

آموزش بافت سارافون بچه گانه با دو میل | دو مدل زیبا و مختلف

طرز بافت سارافون بچه گانه با دو میل | دو مدل زیبا و مختلف
3 امتیاز از 6 رای

این مطالب را نیز ببینید!

بافت کلاه پولکی

آموزش بافت کلاه ساده آموزش بافت کلاه ساده با طرح پولکی : طرز بافت کلاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.