سه شنبه 28 اسفند 1397
صفحه اصلی / رموز خانه داری / آموزش قلاب بافی و بافتنی / آموزش بافت سارافون دخترانه شیک

آموزش بافت سارافون دخترانه شیک

آموزش بافت سارافون دخترانه شیک
3.9 امتیاز از 29 رای

آموزش بافت سارافون دخترانه با میل,آموزش بافت سارافون نوزاد دختر


سارافن های بافت لباسهای زیبایی هستند  که در فصلهای سرد سال  برای دختر بچه ها خیلی مناسب هستند  در این مقاله آموزش یک سارافن بسیار  شیک  و زیبا را برای شما قرار داده ایم 

آموزش بافت پیراهن دخترانه با دو میل :

۴۳ دانه سربگیریم ۵ رج جودانه می بافیم رج ۶ پنج دانه اول رو جو دانه می بافیم بعد یکی از زیر یک ژته یکی از زیریک ژته دو تا از زیر یک ژته یکی از زیر یک ژته دوتا از زیر بافت رو همینطور ادامه میدیم تا پنج دانه آخر رو جو دانه می بافیم.
رج ۷٫ پنج دانه اول و آخر رو جودانه می بافیم بقیه از رو رج ۸ پنج دانه اول جو دانه بعد دوتا از زیر یک ژته یکی از زیر یکه ژته چهار تا از زیریک ژته بافت رو ادامه میدیم تا پنج تای آخر رو جو دانه میبافیم رج۹ پنج دانه اول جو دانه بقیه از رو و پنج تا آخر جو دانه کل بافت پنچ دانه اول و پنج دانه به آخر جو دانه بافته میشود.
در چهار رج بافت روی لباس بعد جودانه وقبل جو دانه دانه زیر فرد میباشد ما بقیه دو برابر میشودرج ۱۰٫پنج دانه اول جو دانه سه تا از زیر یکژته یکی از زیر یک ژته شیش تا از. زیر یک ژته ادامه میدیم تا پنچ تا آخر جو دانه رج۱۱پنج دانه جو دانه بقیه از زیر پنج تا آخر جو دانه رج ۱۲پنچ دانه اول جو دانه چهار تا از زیر یک ژته یکی از زیریک ژته هشت دانه از زیر یک ژته یکی از زیر ادامه میدیم  سعی بافت رو تکرار میکنیم تا دانهآخر جو دانه بافته میشه .
رج ۱۳ پنج دونه اول جودانه یک ژته ۱۱ دونه از رو یک ژته بقیه تکرار میشه تا پنج دونه آخر که جو دانه بافته میشه
رج ۱۴پنچ تا جودانه یک ژته دو تا یکی میکنیم ۹ تا از زیرباز دوتا رو یکی میکنیم یک ژته یکی از زیر یک ژته دوتا را یکی میکنیم۹ تا از زیر. تا آخر تکرار میشه
رج ۱۵پنچ تا جودانه همه از رو پنج تای آخر جودانه
رج ۱۶پنج تا جو دانه یکی از زیر یک ژته دوتا یکی ۷ دانه از زیر دوتا یکی یک ژته۳ تا از زیر یک ژته دوتا یکی ۷ تا از زیر…
آموزش بافت سارافون دخترانه با میل : رج ۱۷پنچ دونه اول جو دانه بقیه از رو پنج دانه آخر جو دانه پشت بافت کلا مثل رج ۱۷ تکرار میشه
رج ۱۸پنچ دونه اول جودانه دوتا از زیر یک ژته دوتا یکی۵ تا از زیر دوتا یکی یک ژته ۵ تا از زیر یک ژته …
رج ۱۹ پشت کارمثل رج ۱۷
رج ۲۰پنج دانه ی اول جودانه ۷تا از زیر یک ژته دو تا یکی سه تا از زیر دوتا یکی. یک ژته۷ تا از زیر یک ژته…رج ۲۱ پشت کار تکرار میشه .
رج ۲۲پنج دونه اول جو دانه چهار تا از زیریک ژته دوتا یکی یک دانه از زیر دو تا یکی یک. ژته ۹ تا از زیر یک ژته ….
رج ۲۳ پشت کار تکرار میشه.

 آموزش بافت سارافون دخترانه با میل

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش بافتن سارافون دخترانه

آموزش بافتن سارافون دخترانه5 امتیاز از 1 رای کاموا با ضخامت متوسط ۳۰۰گرم رنگی ۵۰ …