سه شنبه 4 مهر 1396

آموزش بافت عروسک الاغ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 56 امتیاز
:

سر
با نخ سفید
حلقه و ۶ پایه
رج دوم ۱۲ پایه
رج سوم ۱۸ پایه
رج چهارم ۲۴ پایه
رج ۵_ ۳۰ پایه
رج ۶_۱۰ ساده بافی
با نخ طوسی
رج ۱۱_ زیاد کنید ۳۶ پایه
رج ۱۲_ زیاد کنید ۴۲ پایه
رج ۱۳_ زیاد کنید ۴۸ پایه
رج ۱۴_ زیاد کنید ۵۴ پایه
رج ۱۵_ ساده بافی
رج ۱۶_ زیاد کنید ۶۰ پایه
رج ۱۷_۲۰ ساده بافی
چشمها را بین رج ۱۵ و ۱۶ با فاصله ۱۹ پایه قرار دهید
رج ۲۱_ ساده بافی
رج ۲۲_ کم کنید ۵۴ پایه
رج ۲۳_  کم کنید ۴۸ پایه
رج ۲۴_ کم کنید ۴۲ پایه
رج ۲۵_۲۶ ساده بافی
رج ۲۷_ کم کنید ۳۶ پایه
رج ۲۸_ ساده بافی
رج ۲۹_ کم کنید ۳۰ پایه
رج ۳۰_ کم کنید ۲۴ پایه
رج ۳۱_ کم کنید ۱۸ پایه
داخل سر را پر کنید
رج ۳۲_ کم کنید ۱۲ پایه
رج ۳۳_ کم کنید ۶ پایه و تمام
با نخ مشکی در رج ۴ دوتا نقطه با فاصله ۶ پایه بدوزید برای بینی
گوش ها
حلقه و ۵ پایه
رج دوم یک پایه در میون زیاد کنید ۷ پایه
رج سوم یک پایه در میون زیاد کنید ۱۰ پایه
رج ۴_ ساده بافی
رج ۵_ یک پایه در میون زیاد کنید ۱۵ پایه
رج ۶_ ساده بافی
رج ۷_ دو پایه در میون زیاد کنید ۲۰ پایه
رج ۸_۱۰ ساده بافی
رج ۱۱_ ۸ پایه ببافید و یک پایه کور کنید دوبار تکرار کنید ۱۸ پایه
رج ۱۲_ ساده بافی
رج ۱۳_ یک در دمیون یک پایه کور کنید ۱۲ پایه
رج ۱۴_۱۵ ساده بافی و تمام
گوش ها را پر نکنید و انها را در رج ۲۱ به سر وصل کنید با فاصله ۱۲ پایه

منظور از حلقه حلقه جادوییه

رنگ مدل تصویر با اموزش فرق داره اگه خواستین از هر رنگی میتونید استفاده کنید.
loading...

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش عروسک بافتنی دختر

83 امتیاز : وب سایت ایران بانو  :امروزه یکی از اسباب بازی های پر کار …

پاسخ دهید