جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

طرز بافت زیر بشقابی بزرگ

آموزش بافت زیر بشقابی بزرگ

آموزش بافت زیر بشقابی را بخوانید

 

طرز بافت زیر بشقابی

رج اول:
یک حلقه درست کنید و در آن دوتا پایه بلند ببافید و بعد دو تا رنجیره بزنید. همین کار را ۶ بار تکرار کنید.
رج دوم:
در قسمت زنجیره ها:
سه پایه بلند ببافی ۱زنجیره بزنید دوباره در همانجا سه پایه بلند ببافید و بعد ۱زنجیره بزنید.
اینکار را در هر شش قسمت زنجیره ها انجام بدین.
رج سوم:
در هر قسمت از زنجیره ها ۳پایه بلند ببافید و بعدش یک زنجیره بزنید.
اینکار را تا آخر رج ادامه بدهید.
رج چهارم:
مثل رج های قبلی در زیر زنجیره ببافید.(فاصله ی بین پایه ها. در کلیپ موتیف بافی توضیح داده بودم)
سه تا پایه بلند بزنید بعد ۱زنجیرهبعد در همانجا سه پایه بلند دیگر ببافید و بعد ۱زنجیره و در قسمت بعد سه پایه بلند و بعد یک زنجیره .
همین را دوباره تکرار کنید تا آخر رج
رج پنجم :
مثل رج سوم ببافید.
رج ششم:
۳پایه بلند بزنید و بعد ۱زنجیره و بعد در همانجا ۳پایه دیگر هم بزنید و بعد ۱زنجیره و در زنجیره ی بعدی ۳پایه بلند و بعد ۱زنجیره و بعد ۳پایه بلند و بعد ۱زنجیره. همین کار را تا آخر رج تکرار کنید.

رج هفتم:
در تمام قسمت های زنجیره ۳پایه بلند ببافید و بین شان ۱زنجیره بزنید.
 رج ۸:
۳پایه بلند بزنید و بعد ۱زنجیره و بعد در همانجا ۳پایه دیگر هم بزنید و بعد ۱زنجیره و در زنجیره ی بعدی ۳پایه بلند و بعد ۱زنجیره و بعد ۳پایه بلند و بعد ۱زنجیره و بعد ۳پایه بلند و بعد ۱زنجیره. تا آخر رج تکرار کنید.
رج های ۹ و ۱۰ و ۱۱ مثل رج ۷ بافته میشود.
رج ۱۲:
در تمام رج پایه کوتاه ببافید.
در هر پایه یک پایه کوتاه و در هر زنجیره هم یه پایه کوتاه بزنید.
رج آخر:
یک پایه کوتاه بزنید و بعد ۲زنجیره و بعد یک پایه را نبافید و رد کنید و دوباره یک پایه کوتاه بزنید و بعد ۲زنجیره و یک پایه را نبافید و رد کنید…..
تا آخر رج ادامه دهید.

در هنگام بافت حتماً حتماً به عکس مدل توجه کنید.

همچنین ببینید

مایو بافتنی

آموزش طرز بافت مایو زنانه

آموزش بافتنی و قلاب بافی سر بزنید طرز بافت مایو زنانه : برای بافت مایو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.