جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

طرز بافت کلاه مردانه دو مدل جدید

آموزش بافت کلاه مردانه

بافتن کلاه و شال گردن

با آغاز فصل سرما خانم های هنرمند شروع به بافت کلاه و پاپوش و شالگردن برای اعضا خانواده میکنند برایتان دو مدل مختلف بافت کلاه مردانه را قرار داده ایم

 

طرز بافت کلاه مردانه مدل شطرنجی مثلثی :

طرز بافت کلاه بافتنی

(میل)
برای این مدل کلاه تعداد دانه هاتون باید بر۱۰تقسیم پذیر باشد
اندازه دور سر دانه سراندازید و دانه هاون تقسی کنید به این روش بافت ادامه دهید
رج اول
((۱رو۹زیر ۹رو ۱زیر )) داخل پرانتز تکرار شود تا اخر رج
رجهای پشت هرچی دیده شود
رج سوم(( ۲رو ۸زیر۸ رو ۲ زیر ))تا اخر رج
رج پنجم((۳رو ۷زیر ۷رو ۳زیر))تکرار تا اخر
رج هفتم ((۴رو۶زیر۶رو۴زیر))تکرار تا اخر
رج نهم((۵رو ۵زیر۵رو۵زیر ))تکرار تا اخر
رج یازده(( ۶رو ۴زیر۴رو۶زیر))تکرار تا اخر
رج سیزده ((۷رو ۳زیر۳رو ۷زیر ))تکرار تا اخر
رج پانزده((۸رو ۲زیر۲رو۸زیر))تکرار تا اخر
رج شانزده ((۹رو۱زیر۱رو ۹زیر))تکرار تا اخر

الان شما یک مستعطیل دارید که از دومثلث تشکیل شده
ادامه بافت میشه((۹زیر ۱رو ۱زیر۹رو ))تا اخر

و همون مرحله شانزده رج با این دانه ها تکرار ش

 

آموزش بافت شال و کلاه مردانه

کلاه بافتنی

کلاه دخترانه و شال گردن

نخ کمی نازک طوسی ۳ کلاف ، سرمه ای ۲ کلاف – میل شماره ۴

کلاه بافتنی

بافت موتیف کامل :

۳ دانه سر انداخته ، ۱ رو ،۱ زیر و ۱ رو می بافیم . از رج بعد به این ترتیب در هر رج رفت از هر دو طرف ۱ دانه زیر ، ۱ دانه اضافه کرده و این کار را تا پایان موتیف ادامه و بقیه دانه ها را ۳ رج رکن و ۲ رج (۱ رج رفت و برگشت ) ساده بافی می بافیم . به همین ترتیب به بافت ادامه می دهیم تا تعداد دانه ها به ۳۳ دانه برسد . دانه ها را یکباره کور می کنیم . با توجه به عکس کلاه موتتیفهای نصفه را نیز به همین ترتیب می بافیم .

کلاه : ابتدا با نخ طوسی ۸ موتیف کامل و ۴ موتیف نصفه و با نخ سرمه ای ۱۲ موتیف کامل کرده (جمعا ۲۴ عدد) و با توجه به الگو و عکس هم تکه ها را به هم می دوزیم . قبل از دوخت درز کلاه،از قسمت پایین کلاه دانه در آورده و ۱ رج طوسی،۱ رج سرمه ای،۱ رج طوسی رکن بافته و دانه ها را کور می کنیم .

بعد از آن ،درز کلاه را با توجه به الگو دوخته و برای جمع کردن بالای کلاه از قسمتهای خط چین به هم دوخته و کلاه را به پایان می رسانیم .

شال :

با نخ سرمه ای ۳ دانه سر انداخته و موتیفهای کامل ۳۳ دانه ای می بافیم . موتیفها را با توجه به الگوی شال به هم دوخته و ۲ نوار حدودا ۱۶۰ سانتی متری به دست می آوریم . به هر دو طرف نوار ۱ عدد موتیف نصفه مانند کلاه بافته و می دوزیم . ۱ نوار موتیف کامل هم با رنگ طوسی برای بین هر ۲ نوار سرمه ای بافته و این ۳ نوار را به هم می دوزیم . برای دو طرف شال با رنگ طوسی به این ترتیب نوار موتیف نصفه می بافیم .

از ۱ طرف در هر رج رفت ۱ دانه اضافه می کنیم . یعنی ۱ زیر , ۱ اضافه , ۱ زیر … رج بعد ۳ زیر , ۱ اضافه , ۱ زیر … رج بعد ۴ زیر , ۱ اضافه , ا زیر .. به این ترتیب ادامه می دهیم تا تعداد دانه ها به ۲۰ دانه برسد . ۱۸ دانه را کور کرده و با ۲ دانه باقیمانده موتیف دیگر را شروع می کنیم . به همین ترتیب پشت سر هم موتیفهای نصفه را بافته و حدودا قد بافتمان ۱۷۰ سانتی متر که شد , بافت را به پایان رسانده و یک تکه دیگر را به همین ترتیب بافته و با توجه به الگوی شال , نوارهای بافته شده را می دوزیم .

همچنین ببینید

بافت یه کلاه ساده برای کودک

بافت یه کلاه ساده برای کودک آموزش بافت کلاه ساده با میل آموزش بافت کلاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.