پنج شنبه 1 آبان 1399

کتاب ریاضی سوم دبستان با جواب

گام به گام ریاضی سوم دبستان

تمامی تمرینات ریاضی سوم دبستان به همراه جواب برایتان قرار داده ایم تا بعد از حل تمارین به آنها نگاه کنید و متوجه بشید که درست حل کردید یا نه ؟

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان به همراه آموزش را بخوانید کلیک کنید

 

گام به گام فصل اول ریاضی سوم دبستان

جواب تمرینات صفحه 8 ریاضی سوم دبستان :

حل تمرین ریاضی

جواب تمرینات صفحه 10 ریاضی سوم دبستان :

تمرینات ریاضی سوم ابتدایی

جواب تمرینات صفحه 11 ریاضی سوم دبستان :

ریلضی سوم دبستان

جواب تمرینات صفحه 8 ریاضی سوم دبستان :

 

 

 

جواب تمرینات صفحه 12 ریاضی سوم دبستان :

صفحه 8 ریاضی

 

جواب تمرینات صفحه 13 ریاضی سوم دبستان :

گام به گام ریاضی

 

جواب تمرینات صفحه 14 ریاضی سوم دبستان :

ریاضی سوم دبستان

جواب تمرینات صفحه 15 ریاضی سوم دبستان :

جواب تمرینات صفحه 16 ریاضی سوم دبستان :

 

تمرین ریاضی سوم ابتدایی

جواب تمرینات صفحه 17 ریاضی سوم دبستان :

جواب تمرینات صفحه 18 ریاضی سوم دبستان :

جواب تمرینات صفحه 19 ریاضی سوم دبستان :

جواب تمرینات صفحه 20 ریاضی سوم دبستان :

 

جواب تمرینات صفحه 21 ریاضی سوم دبستان :

 

فصل دوم عدد های چهار رقمی :

 

جواب تمرینات صفحه  26 ریاضی سوم ابتدایی :

 

جواب تمرینات صفحه  27 ریاضی سوم ابتدایی :

 

جواب تمرینات صفحه  28 ریاضی سوم ابتدایی :

جواب تمرینات صفحه  29 ریاضی سوم ابتدایی :

 

جواب تمرینات صفحه  30 ریاضی سوم ابتدایی :

جواب تمرینات صفحه  31 ریاضی سوم ابتدایی :

 

جواب تمرینات صفحه  32 ریاضی سوم ابتدایی :

جواب تمرینات صفحه  33 ریاضی سوم ابتدایی :

 

جواب تمرینات صفحه  34 ریاضی سوم ابتدایی :

 

جواب تمرینات صفحه  35 ریاضی سوم ابتدایی :

الگوسازی ریاضی سوم دبستان صفحه ۲۷

جواب تمرینات صفحه  36 ریاضی سوم ابتدایی :

 کلاغ سپید

 

جواب تمرینات صفحه  37 ریاضی سوم ابتدایی :

ریاضی سوم دبستان صفحه ۲۳ با جواب

جواب تمرینات صفحه  38 ریاضی سوم ابتدایی :

 

 

 

  جواب تمرینات صفحه  39 ریاضی سوم ابتدایی :

 

جواب تمرینات صفحه  40 ریاضی سوم ابتدایی :

جواب تمرینات صفحه  41 ریاضی سوم ابتدایی :

 

فصل سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.