پنج شنبه 1 آبان 1399

آموزش بافت عروسک اردک

آموزش بافت عروسک اردک

آموزش بافت عروسک اردک

آموزش بافت عروسک اردک :
لوازم مورد نیاز:

کاموای زرد و نارنجی باقلاب شماره ۳٫۵ یا ۴سوزن مخصوص دوخت کاموادو تا چشم عروسک با قطر ۷٫۵ میلیمتر (یا هر چشم دیگه که اندازه اش مناسب باشه)

سر جوجه اردک :

ابتدا یک مجیک رینگ درست کنید.

رج ۱ : ۶ تا پایه کوتاه توی مجیک رینگ بزنید. (آموزش درست کردن مجیک رینگ)

رج ۲ : تو هر دونه، ۲ تا پایه کوتاه بزنید.(۱۲ پایه کوتاه)

رج ۳ : * تو یک دونه بعدی یک پایه کوتاه و تو دومی ،دو تا پایه کوتاه بزنید.* داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید. (۱۸ پایه کوتاه)

رج ۴ : * تو دو تا دونه بعدی،یک پایه کوتاه و تو سومی دو تا پایه کوتاه بزنید.* داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید. (۲۴ پایه کوتاه)

رج ۵ : *تو ۳ تا دونه بعدی،یک پایه کوتاه و تو چهارمی دو تا پایه کوتاه بزنید.* داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید. (۳۰ پایه کوتاه)

رج ۶ : تو هر دونه،یک پایه کوتاه بزنید تا آخر رج. (۳۰ پایه کوتاه)

رج ۷ : * تو ۴ تا دونه بعدی،یک پایه کوتاه و تو پنجمی دو تا پایه کوتاه بزنید.* داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید. (۳۶ پایه کوتاه)

رج ۸  تا ۱۰ : تو هر دونه یک پایه کوتاه بزنید تا آخر رج. (۳۶ پایه کوتاه)

رج ۱۱ : تو ۱۰ تا دونه بعدی ،یک پایه کوتاه ؛ توی ۵ تا دونه بعد، ۲ تا پایه کوتاه؛ تو ۶ تا دونه بعد،یک پایه کوتاه ؛ تو  ۵ تا دونه بعد،۲ تا پایه کوتاه و تو ۱۰ تا دونه آخر هم یک پایه کوتاه بزنید. (۴۶ پایه کوتاه)

رج ۱۲ تا ۱۴ : تو هر دونه یک پایه کوتاه بزنید تا آخر رج.(۴۶ پایه کوتاه)
رج ۱۵ : * تو ۳ تا دونه بعد،یک پایه کوتاه زده و چهارمی و پنجمی رو با هم یکی کنید.* داخل ** رو تا یک دونه مونده به آخر رج تکرار کنید.و تو یک دونه آخر رج ،یک پایه کوتاه بزنید.(۳۷ پایه کوتاه)
رج ۱۶ :* تو ۳ تا دونه بعد،یک پایه کوتاه زده و دونه چهارم و پنجم رو با هم یکی کنید.* داخل ** رو تا دو تا مونده به آخر رج تکرار کنید.تو دو تا دونه آخر،هر کدوم یک پایه کوتاه بزنید.(۳۰ پایه کوتاه)

رج ۱۷ :* تو ۳ تا دونه بعدی یک پایه کوتاه زده و دو تا دونه بعدی رو با هم یکی کنید.*داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید.(۲۴ پایه کوتاه)

حالا سر اردک رو از الیاف پر کنید و با انگشتان دست،الیاف بیشتری رو به طرف لپهای اردک هدایت کنید تا برجستگی لپها کاملا مشخص بشه و راحت بتونید تشخیص بدید کدوم طرف جلوی صورت اردک و کدوم طرف پشت سر اردک هست و سپس چشمهای اردک رو به صورتش بچسبونید.چشمها رو بین رجهای دهم و یازدهم قرار بدید طوری که بین دو تا چشم ۷ تا دونه فاصله باشه.اگه الیاف زیادی رو هم فعلا توی سر اردک قرار ندید اشکالی نداره،چون بعد از بافت سر اردک تا مراحل نهایی میتونید اگه الیاف کمی درون سرش قرار داره،به این الیاف اضافه کرده و سر رو کاملا پر کنید.

رج ۱۸ : *تو ۲ تا دونه بعدی یک پایه کوتاه زده و سومی و چهارمی رو با هم یکی کنید.*داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید. (۱۸ پایه کوتاه)

رج ۱۹ : * تو یک دونه بعدی یک پایه کوتاه زده و دومی و سومی رو با هم یکی کنید.*داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید.(۱۲ پایه کوتاه)

رج ۲۰ : همه دونه ها رو دو تا دو تا با هم یکی کنید. (۶ پایه کوتاه)

نخ رو ببرید و اضافه نخ رو داخل سر اردک پنهان کنید و در صورت نیاز ،الیاف بیشتری رو توی سر اردک بریزید.
بدن اردک :

ابتدا یک مجیک رینگ درست کنید.

رج ۱ : ۶ تا پایه کوتاه تو مجیک رینگ بزنید.

رج ۲ :تو هر دونه دو تا پایه کوتاه بزنید.(۱۲ پایه کوتاه)

رج ۳ :* تو یک دونه بعد،یک پایه کوتاه و تو دومی ۲ تا پایه کوتاه بزنید.*داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید. (۱۸ پایه کوتاه)

رج ۴ :*تو دو تا دونه بعد،یک پایه کوتاه و تو سومی ۲ تا پایه کوتاه بزنید.* داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید. (۲۴ پایه کوتاه)

رج ۵ :*تو ۳ تا دونه بعد،یک پایه کوتاه و تو چهارمی ۲ تا پایه کوتاه بزنید.*داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید.(۳۰ پایه کوتاه)

رج ۶ :*تو ۴ تا دونه بعد،یک پایه کوتاه و تو پنجمی ۲ تا پایه کوتاه بزنید.* داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید. (۳۶ پایه کوتاه)

رج ۷ تا ۱۱ : تو هر دونه،یک پایه کوتاه بزنید.(۳۶ پایه کوتاه)

رج ۱۲ :* تو ۴ تا دونه بعد،یک پایه کوتاه زده و پنجمی و ششمی رو با هم یکی کنید.*داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید.(۳۰ پایه کوتاه)

رج ۱۳ :تو هر دونه،یک پایه کوتاه بزنید.(۳۰ پایه کوتاه)

رج ۱۴ :*تو ۳ تا دونه بعد،یک پایه کوتاه زده و چهارمی و پنجمی رو با هم یکی کنید.* داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید.(۲۴ پایه کوتاه)

رج ۱۵ :تو هر دونه ،یک پایه کوتاه بزنید.(۲۴ پایه کوتاه)

رج ۱۶ :* تو ۲ تا دونه بعد،یک پایه کوتاه زده و سومی و چهارمی رو با هم یکی کنید.* داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید.(۱۸ پایه کوتاه)

بدن جوجه رو از الیاف پر کنید.

رج ۱۷ :*تو یک دونه بعد،یک پایه کوتاه زده و دومی و سومی رو با هم یکی کنید.* داخل ** رو تا آخر رج تکرار کنید.(۱۲ پایه

آموزش بافت عروسک اردک

همچنین ببینید

آموزش بافت عروسک قورباغه دختر

کودکان  به عروسکهای بافتنی علاقه زیادی دارند این عروسک ها قابلیت شستشو دارند و سالها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.