شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

نوازندگان زن دوران قاجار

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

گمرک عهد قاجار

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

ناصرالدین شاه و ملیجکش

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

زنان حرمسرا

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

درویش

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

عده ای ازمردان که با پای پیاده وسینه زنان عازم کربلا هستند

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

طبق کش

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

هرکول قاجار

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

بازار وکیل شیراز

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

آرایشگاه سیار در اواخر دوران قاجار

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

اختر الدوله دختر ناصرالدینشاه وهمسر ملیجک به همراه خدمتکارانش

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

نان فروش دوره گرد با درشکه

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

بستنی فروش قاجار وچند نفر بی پول که با حسرت نگاه میکنند

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

تکدی گری زن و شوهر

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

دستگیری راهزنان وغارتگران

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

زن فرنگی در لباس قاجار

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

تصویر یک خانواده دوران قاجار

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

مکتبخانه رشدیه با ۱۱۰۰۰تومان سرمایه در زمان مظفرالدینشاه قاجار

 

 

تصاویردیدنی از ایران قدیم-دوره قاجار

 

احمد شاه در مجلس شورا

 

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

  منبع: shahredastanha.blogfa.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.