سه شنبه 6 آبان 1399

بافت عروسک خرچنگ

عروسک بافتنی با قلاب , عروسک بافتنی جدید, آموزش بافت عروسک, آموزش عروسک بافتنی, عروسک بافتنی با دو میل, بافت عروسک, آموزش بافتنی, آموزش قلاب بافی
شماره میل قلاب: ۱٫۵۰mm
بدن:
دور۱: با نخ رنگ نارنجی، ۵تا پایه کوتاه در مجیک رینگ دور۲: ۲تا پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۰پایه کوتاareیم
دور۳: { ۱ پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } ۵بار تکرار. ( ۱۵پایه کوتاه )
دور۴: { ۱ پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } ۷بار تکرار – ۱ پایه کوتاه. ( ۲۲پایه کوتاه )
دور۵: { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره – ۲تا پایه کوتاه } ۷بار تکرار – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره. ( ۳۰پایه کوتاه )
دور۶: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۰پایه کوتاه )
دور۷: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۰پایه کوتاه )
دور۸: { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } ۳بار تکرار – ۱۲تا پایه کوتاه – { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } ۳بار تکرار – ۱۲تا پایه کوتاه. ( ۳۶پایه کوتاه )
دور۹: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۶پایه کوتاه )
دور۱۰: ۱پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۳۶پایه کوتاه )
دور۱۱: { کاهش } ۳بار تکرار – ۱۲تا پایه کوتاه – { کاهش } ۳بار تکرار – ۱۲تا پایه کوتاه. ( ۳۰پایه کوتاه )
دور۱۲: { ۱ کاهش – ۲تا پایه کوتاه } ۷بار تکرار – ۱ کاهش. ( ۲۲پایه کوتاه )
دور۱۳: { ۱ پایه کوتاه – ۱ کاهش } ۷بار تکرار – ۱ پایه کوتاه. ( ۱۵پایه کوتاه )داخل بدن را با الیاف پر کنید.
دور۱۴: { ۱ پایه کوتاه – ۱ کاهش } ۵بار تکرار. ( ۱۰پایه کوتاه )
دور۱۵: { کاهش } ۳بار تکرار.
پا: ( ۶عدد ببافید
دور۱: با نخ رنگ نارنجی، ۷تا پایه کوتاه در مجیک رینگ
دور۲تا۷: ۱ پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۷پایه کوتاه )
مانند شکل پاها را به بدن بدوزید. ( اگر بتوانید داخل پاها را هم با الیاف پر کنید، بهتر است )
چشم: ( ۲عدد ببافید )
دور۱: با نخ رنگ سفید، ۶تا پایه کوتاه در مجیک رینگ
دور۲: ۲تا پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۲پایه کوتاه )
دور۳: { ۱ پایه کوتاه – ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره } ۶بار تکرار. ( ۱۸پایه کوتاه )
دور۴و۵و۶: ۱ پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۸پایه کوتاه )
دور۷: { ۱ پایه کوتاه – ۱ کاهش } ۶بار تکرار. ( ۱۲پایه کوتاه )
داخل چشم ها را با الیاف پر کنید .
دور۸: دور۱۵: { کاهش } ۶بار تکرار.
چشم ها را به بالای بدن بدوزید.
چنگال: ( ۲عدد ببافید )
دور۱: با نخ رنگ نارنجی، ۷تا پایه کوتاه در مجیک رینگ
دور۲تا۷: ۱ پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۷پایه کوتاه )
دور۸: ۲تا پایه کوتاه در هر زنجیره. ( ۱۴پایه کوتاه )
دور۹: { ۲تا پایه کوتاه در یک زنجیره – ۱ پایه کوتاه } ۷بار تکرار. ( ۲۲پایه کوتاه )
راه۱۰: کار را برگردونید. ۱ زنجیره بافته و ۱۰تا پایه کوتاه ببافید.
راه۱۱: کار را برگردونید. ۱ زنجیره بافته و ۲تا پایه کوتاه – ۱ کاهش – ۲تا پایه کوتاه – ۱ کاهش – ۲تا پایه کوتاه ببافید.
راه۱۲: کار را برگردونید. ۱ زنجیره بافته و ۲تا پایه کوتاه – ۲تا کاهش – ۲تا پایه کوتاه ببافید.
راه۱۳: کار را برگردونید و ۳تا کاهش.
راه های ۱۰تا۱۳ را برای طرف دیگر هم تکرار کنید.
داخل چنگال ها را با الیاف پر کنید و لبه ها را بهم بدوزید و آنها را به بدن وصل کنید.

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

اصطلاحات بافتنی | آموزش اصول اولیه بافتنی

اصطلاحات بافتنی : اصطلاحاتی که در بافتنی به کاربرده می‌‌شوند در بافتن یک بافت خوب خیلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.