آموزش بافت پاپوش نوزاد با دو میل

 آموزش بافت پاپوش نوزاد با قلاب

آموزش بافت پاپوش پسرانه

برای کودک دلبندتان یک پاپوش زیبا ببافید

آموزش بافت پاپوش نوزاد با دو میل :

به اندازه دوبرابر طول پا دانه سرانداخته ۱۰خط رکن میبافید
بعد دانه هارا تقسیم بر۴میکنید
یک قسمت اول رانبافته درمیل نگه میدارید
دوقسمت وسط را بافته
یک قسمت آخرراهم نمی بافید درمیل نگه میدارید

من دراینجا ۵۶+۱=۵۷
درنظر گرفتم

بعد از ۱۰خط رکن ۱۴دانه اول بافت
و۱۴دانه آخربافت نگه میداریم
و۲۹دانه وسط رابه این ترتیب میبافیم

رج ۱-یکی زیر-یکی رو-دوتایکی زیر-
۴رو-دوتایکی زیر-۴رو-یکی زیر-
۴رو-دوتایکی جهت دار (دانه اول ودوم راجابه جاکرده دوتایکی میکنید )
۴رو -دوتایکی -یکی رو-یکی زیر

رج ۲وتمام رجهای پشت دانه ها همانطور که دیده میشوند

رج ۳-یکی زیر -یکی رو-دوتایکی –
۳رو -دوتایکی -۳رو-یکی زیر –
۳رو-دوتایکی جهت دار (دوتایکی های سمت چپ جهت دارند)
۳رو-دوتایکی -یکی رو-یکی زیر

 

رج ۵-یکی زیر-یکی رو-دوتایکی –
۲رو-دوتایکی -۲رو-یکی زیر-
۲رو-دوتایکی -۲رو-دوتایکی –
یکی زیر -یکی رو

رج ۷-یکی زیر-یکی رو-دوتایکی –
یکی رو-دوتایکی -یکی رو-
یکی زیر-یکی رو-دوتایکی -یکی رو
دوتایکی -یکی رو -یکی زیر

رج ۹-دوتایکی -دوتایکی -دوتایکی
دوتایکی -دوتایکی -دوتایکی –
یکی زیر

تعداددانه ها ۷تامیشود که ۱۰خط رکن بافته کورمیکنید وبه پشت بافت می دوزید برای ردکردن بند

حالا دوقسمت اول وآخر بافت راکه نگه داشته بودید دریک میل میکنید ازیک سمت ۱۴دانه اضافه میکنید درشروع
بافت

۴خط رکن بافته جادگمه هم بازمیکنید
درزپشت وزیرپارامیدوزید

پاپوش شما آماده است

مدل دوم  :

آموزش این بوت یا پاپوش بچه گانه با دومیل برای بچه 6تا 12ماه

آموزش بافت پاپوش نوزادی پسرانه با دومیل :

پاپوش پسرانه

بافت پاپوش بچگانه, آموزش بافت پاپوش نوزادی پسرانه با دومیل

اول 43دونه سر بندازید
رج یک همه از زیر
رج دو .یک زیر .یک ژ ته وبافته شود .20زیر یک ژ ته .یک زیر.یک ژ ته .20زیر.یک ژ ته.یک زیر
رج سه .همه از زیر
رج 4 .2زیر 1ژته .20 زیر .1ژته .3زیر .1ژته .20زیر .1ژته .2.زیر.
رج 5همه از زیر
رج6: 3زیر. .1ژته .20زیر .1ژته .5زیر .1ژته .20زیر .1ژته .3زیر .
تا الان 55دونه شده
رج 7: همه ا ززیر
رج 8 :4زیر .1ژته . 20زیر. 1ژته .7زیر .1ژته .20 زیر .1ژته .4زیر .
تا الان 59 دونه شده
رج9: و 10. و 11همه از زیر
رج 12:رنگ را عوض کنید وسفید بزنید و همه از زیر
رج 13: تا 17. همه از. زیر
رج 18: 22زیر . 2کور . 1زیر .1کور 1زیر . 1کور .1زیر .2 کور .22زیر .
رج. :19 . همه از زیر .
رج 20: 19 زیر. .2کور . 1زیر .1کور 1زیر .1کور .1زیر .2کور .19زیر ..
تا اینجا 47 دونه
رج 21همه از زیر .
رج 22: 16 زیر . 2 کور . 1زیر 1 کور .1زیر .1کور .1زیر .2 کور . 16 زیر.

تا اینجا 41دونه
رج 23 : همه از زیر. .
رج 24: 15 زیر . 1 کور . 1زیر . 1 کور . 1زیر. 1کور . 1زیر . 1کور . 15 زیر .
رج 25 : همه از زیر .
رج. 26:: 16زیر. 1کور. 1زیر.1کور. 16 زیر .
تا اینجا 35دونه شده
رج 27: همه از زیر
رج 28: 15 زیر . 1 کور . 1زیر .1کور . 15زیر .
رج 29: همه اززیر
رج 30. : نخ را عوض کنید سفید باشد 17 زیر در اینجا دیگه به بافت ادامه نمی دیم و15 دانه اضافه می کنیم ودر ادامه به بافت همین 32 دانه می پردازیم
رج31: حالا شروع می کنیم به بافتن اون 32 دونه سفید
رج 32: نخ را عوض کنید قرمز همه از زیر
رج 33: همه از زیر
رج 34 : نخ را عوض کنید سفید همه از زیر
رج 35: همه از زیر
رج 36: نخ قرمز و همه از زیر 5 تای باقی مانده اولی کور 3تای دیگه زیر
ادامه
رج 37: همه از زیر
رج 38:: نخ سفید و همه از زیر
رج 39 : همه از زیر
رج 40: نخ قرمز و همه از زیر
رج 41: همه از زیر
رج 42: نخ سفید و همه از زیر
رج 43: همه از زیر
رج 44:: نخ قر مز همه از زیر فقط 5 تای آخر اول 1 کور 3تا زیر
رج 45 : همه از زیر
رج 46 : نخ سفید همه از زیر
رج 47: همه از زیر
رج 48: نخ قرمز همه از زیر
رج 49: همه از زیر
رج 50 : نخ قرمز همه زیر
رج 51: همه زیر
رج 52: همه را کور کنید ودر انتها یه نخ بلند بزارید
دوباره بر می گردیم به اون 16 دونه نبافته مان که کنار گذاشته بودیم
نخش را سفید می کنیم و همه را از زیر می بافیم و این رج 31 تا 52 را مثل دفعه قبل یک رج در میان نخ را عوض می کنیم و همه را از زیر می بافیم ودر آخر کور می کنیم
کارمان تموم شد حالا پاپوش را دولا می کنیم وبااون نخ بلنده درزش را می دوزیم

آموزش بافت پاپوش نوزادی پسرانه با دومیل,بافت پاپوش بچه گانه

آموزش بافت پاپوش نوزاد با دو میل

همچنین ببینید

اموزش بافت جوراب شلواری بچه گانه

اموزش بافت جوراب شلواری بچه گانه ( دو مدل )

اموزش بافت جوراب شلواری اموزش بافت جوراب شلواری طریقه بافتن جوراب شلواری بچه گانه   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.