یکشنبه 30 شهریور 1399

عکس پروفایل سرماخوردگی

عکس پروفایل سرماخوردگی

عکس پروفایل سرماخوردگی ,اس ام اس سرماخوردگی,پروفایل مریضی

پروفایل مریضی

اعتراف میکنم خیلی پیش بود خودمو به سرماخوردگی زدم که مدرسه نرم…
اما من هنوز موندم اون دکتری که منو معاینه می کرد و می گفت :
مریضی و چند جور قرص و دوا می نوشت تا خوب بشم
مدرکشو از کجا گرفته بود!

 

عکس پروفایل سرماخوردگی

سخت است وقتی از بغض گلو درد می گیری و همه می گویند لباس گرم بپوش

عکس سرماخوردگی

پروفایل مریضی

سرماخوردگی عشقم

پروفایل سرما خوردگی خر است عکس پروفایل سرماخوردم

سرماخوردگی عاشقانه,سرما خوردگی خر است

عکس پروفایل سرماخوردگی و عکس پروفایل عکس پروفایل سرماخوردم را برایتان قرار داده ایم

متن طنز سرماخوردگی

شعر سرماخوردگی

 

اعتراف میکنم خیلی پیش بود خودمو به سرماخوردگی زدم که مدرسه نرم…
اما من هنوز موندم اون دکتری که منو معاینه می کرد و می گفت :
مریضی و چند جور قرص و دوا می نوشت تا خوب بشم
مدرکشو از کجا گرفته بود! جک سرماخوردگی

جک سرماخوردگی

خوبیه سرما خوردگی اینه که هر وقت دست میکنی تو بینیت دست پر برمیگردی

متن سرماخوردگی

عکس سرما خوردگی فانتزی

یه عطسه کردم،سریع رفتم قرص خوردم، سوپ درست کردم، آب نمک قرقره کردم، وقتی داشتم آب‌جوش میخوردم یهو ویروس اومد بیرون گفت:
.
.
.
.
.
.
باشه داداش نَگا،خودم میرم..

 عکس کارتونی سرماخوردگی

پروفایل سرماخوردم

عکس نوشته سرماخوردگی برای پروفایل

پروفایل سرماخوردگی فانتزی

عکس نوشته سرماخوردگی طنز

عکس سرماخوردم

 

 

عکس پروفایل سرماخوردگی خر است

عکس سرماخوردم

عکس پروفایل سرما خوردگی خر است

عکس سرماخوردگی طنز

پروفایل سرماخوردگی فانتزی

 

متن طنز درباره سرماخوردگی:

باز سرما خوردم و وامانده در کنجِ اتاق

تب مرا در بر گرفته ، همچو هیزم را اجاق

مادرم “فرنی” برایم میپزد، دکتر ولی
با سرنگ آید به سمتِ باسنم با اشتیاق

بینی ام جوی روانی باز کرده از دو سو
دستمال و فین و بینی طاقتم را کرده طاق

کوووفته، از نوعِ تبریزی ست گویا بینی ام
چشم هایم با “نخودچی” مینماید انطباق

سرفه خنجر گشته و بر سینه ام آید فرو
یا فرود آید به مغزم عطسه ها چونان چماق

من ز فرنی ها دلم خون است و از جوشانده هم
دوست میدارم کباب و ترشی و دوغ و سماق

دل! ” بُرُم هِگزین ” بنوش و از هلاهل یاد کن
زهر باشدزندگانی، چون بدین سبک و سیاق

کاش ویران گردد امشب منزلِ ویروس ها
کاش این دردِ بد از اندامِ من گیرد طلاق

ای سلامت! ای صحت! ای مایه ی سرزندگی!
باز آی و بین که چونان میگدازم در فراق

قوه ی دستانِ من، تحلیل رفت و نفله شد
” پا ” که از روز ازل میبود انگاری چلاق

ای مرض! ای باوفا! ای دردِ سرماخوردگی
کاش چون یارم نگیری از منِ مسکین سراغ

از محبت های چرخِ روزگردان میشود
فی المثل، ما تحتِ اینجانب دچارِ احتراق

ایزدا! من پول را بهرِ خودم میخواستم
درد را هم بهرِ جاری و هوو و باجناق

مرهمی، یارب! الهی! ربنا! my god! خدا!
مرحمت فرموده هم بر این دَماغ و این دِماغ

عکس نوشته سرماخوردگی | عکس پروفایل سرماخوردگی | سرما خوردگی خر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.