جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

آموزش بافت پلیور یقه هفت پسرانه

آموزش بافت ,آموزش بافت پلیور یقه هفت پسرانه ,آموزش مقدماتی بافت ,آموزش مقدماتی قلاب بافی, شال گردن, بافتن پلیور ,پلیور بافتنی ,پلیور بافتنی پسرانه, آموزش پلیور بافتنی پسرانه

بافت ژاکت پسرانه ساده,بافت ژاکت پسرانه از یقه

آموزش بافت ژاکت پسرانه ساده :

 

۳ تا از زیر- یک ژته- ۳ تا از زیر- یک ژته، تا آخر دانه‌ها ببافید. در رج پنجم مدل داده شدۀ ژاکت را روی کلاه ببافید.

پلیور یقه هفت پسرانه سرمه‌ای و کلاه

سایز ۲ ساله

وسایل مورد نیاز

۳ کلاف ۱۰۰ گرمی- میل شمارۀ ۴

طریقۀ بافت تکۀ جلو

۶۲ دانه سر انداخته شود. تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف ۲ تا از زیر- ۲ تا از رو ببافید. بعد از آن جهت بافت مدل شطرنجی و پیچ تیغ ماهی به این صورت دانه‌ها را تقسیم‌بندی کنید.

رج اول: ۵ دانه از زیر- ۵ دانه از رو تا ۲۵ دانه تکرار کنید. ۲ دانه از رو- ۸ دانه از زیر- (پیچ تیغ ماهی) ۲ دانه از رو- ۵ دانه از زیر- ۵ دانه از رو، تا ۲۵ دانۀ آخر تکرار کنید.

بافت را به همین صورت ادامه دهید. هر ۵ رج یک‌بار روی ۵ دانه از زیر- ۵ دانه از رو ببافید. روی ۵ دانه از رو- ۵ دانه از زیر ببافید. هر ۴ رج در میان ۸ دانۀ پیچ تیغ ماهی را به این صورت جابه‌جا کنید. ۴ دانۀ اول را از میل خارج کرده با میل سمت راست ۲ دانۀ دوم را از رو گرفته و با میل سمت چپ ۲ دانۀ اول را از زیر گرفته، ۲ دانه را به میل سمت چپ برگردانید. ۴ دانه را ا زیر ببافید. ۴ دانۀ بعدی را از میل خارج کرده با میل سمت چپ ۲ دانۀ اول را از رو گرفته و با میل سمت راست ۲ دانۀ دوم را از زیر گرفته، ۲ دانه را به میل سمت چپ برگردانید و ۴ دانه را از زیر ببافید. به همین صورت بافت را تا بلندی ۲۰ سانتی‌متر ادامه دهید. بعد از آن جهت گودی حلقه آستین هر یک رج در میان از هر دو طرف بافت ۱+۲+۳ دانه کم کنید. بافت را تا بلندی ۳ سانتی‌متر دیگر ادامه دهید. سپس جهت بافت یقه دانه‌ها را شمرده و تقسیم بر ۲ کنید. از سمت راست بافت دانه‌ها را بافته و ۳ دانه مانده به آخر جهت سجاف یقه از رو ببافید. ۳ دانۀ دیگر را از دانه‌های قسمت دوم گرفته و از رو ببافید که در کل دانه‌های سجاف یقه ۶ دانه می‌شود.
بافت را برگردانید. تا بلندی ۱۵ سانتی‌متر بباید. هر یک رج در میان یک دانه قبل از سجاف کم کنید. در آخر دانه‌های باقیمانده را کور کنید و جهت بافت سمت دیگر یقه به این صورت عمل کنید. ۶ دانه از پشت سجاف سمت راست دوباره دانه گرفته و ۶ دانه را جهت سجاف از رو ببافید. بافت را مانند سمت راست تا بلندی ۱۵ سانتی‌متر ادامه دهید. هر یک رج در میان بعد از دانه‌های سجاف یک دانه کم کنید. در آخر دانه‌های باقیمانده را کور کنید.

طریقۀ بافت تکۀ پشت

۶۰ دانه سر انداخته شود. تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف ۲ تا از زیر- ۲ تا از رو ببافید. بعد از آن بافت را با یک رج از زیر- یک رج از رو تا بلندی ۲۰ سانتی‌متر ادامه دهید. سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت ۱+۲+۳ دانه را هر یک رج در میان کم کنید. بافت را در ادامه تا بلندی ۱۲ سانتی‌متر ببافید.

بعد از آن جهت گودی یقه به اندازۀ دانه‌های سرشانۀ تکۀ جلو از سمت راست بافت دانه جدا کرده و همان تعداد دانه را تا بلندی ۳ سانتی‌متر با رج رفت و برگشت ببافید.

در آخر دانه‌ها را کور کنید. از سمت چپ بافت به اندازۀ دانه‌های سمت راست دانه جدا کرده و قبل از اینکه ببافید، دان‌های باقیماندۀ وسط را کور کنید. بعد دانه‌های سمت چپ را تا بلندی ۳ سانتی‌متر ببافید. در آخر دانه‌ها را کور کنید.

طریقۀ بافت آستین

۳۶ دانه را سر انداخته و تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف ۲ تا از زیر- ۲ تا از رو ببافید. بعد از آن با مدل شطرنجی تا بلندی ۲۰ سانتی‌متر ببافید. هر ۳ رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر اضافه کنید.

سپس جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت هر یک رج در میان ۱+۲+۳ دانه را کم کنید. بافت را تا بلندی ۱۳ سانتی‌متر ادامه دهید. هر یک رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر کم کنید. دانه‌های باقیمانده را کور کنید و آستین بعدی را به همین صورت ببافید.

درزهای سرشانه و درزهای کناری را دوخته و دانه‌های سجاف سمت چپ سمت راست را تا بلندی پشت یقه ادامه دهید. سر آن را بعد از کور کردن دانه‌ها به سجاف سمت چپ بدوزید. سجاف را نیز به یقه تکۀ پشت وصل کنید.
پلیور بسیار زیبا جهت فرزندان عزیز می‌باشد. امیدوارم خانم‌های عزیز ببافند و مورد استفاده قرار دهند.

طریقۀ‌ بافت کلاه هشت ترک

۱۸ دانه سر انداخته شود. یک رج از رو ببافید.

رج اول: ۲ تا از زیر- یک ژته- ۲ تا از زیر- یک ژته تا آخر دانه‌ها تکرار کنید.

رج دوم و تمام رج‌های زوج همه از رو.

رج سوم: ۳ تا از زیر- یک ژته- ۳ تا از زیر- یک ژته، تا آخر دانه‌ها ببافید. در رج پنجم مدل داده شدۀ ژاکت را روی کلاه ببافید.

بافت را به همین صورت تا بلندی ۱۵ سانتی‌متر ادامه دهید. هر یک رج در میان یک دانه به دانه‌های قبل از ژته اضافه خواهد شد. بعد از آن دور سر را اندازه گرفته و جهت لبۀ کلاه که باید بافت جمع شود، دانه‌ها را در یک رج ۲ تا یکی- ۲ تا یکی تا آخر بافت کم کنید.

به همان اندازه دور سر باید دانه باقی بماند. در این کلاه دانه‌ها به ۶۰ دانه رسید، جهت لبۀ کلاه یکی از زیر- یکی از رو تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف ببافید. در آخر دانه‌ها را کور کنید.

درز کناری را دوخته و درز بالای کلاه را نیز دوخته، یک عدد دکمه را با پایه کوتاه قلاب دورگیری کرده و روی درز بالای کلاه وصل کنید. کلاه بسیار زیبایی است. امیدوارم مادران ببافند و مورد استفاده قرار دهند.

آموزش بافت ژاکت پسرانه از یقه دومیل :

بافت ژاکت پسرانه از یقه

بافت ژاکت پسرانه از یقه,آموزش بافت جلیقه پسرانه یقه هفت

از پایین بافته شده دورشکم بچه رو میگیری حدود ۷۰ تا بستگی باز ب نخ و سایز بچه داره ۵ رج ابری بافت بعد قسمت کنار اول بافت ۱۰ دانه ابری وسط هر مدلی خواستی دوباره ۱۰ تا اخرهم ابری یعنی همه از زیر اضافه شه حدود ۲۰ الی ۳۰سانت که بافتی ۱۰ تادیگه ابری از دانه بافت سادتو ابری بزن که بشه ۲۰ تا ابری باقی مدل تا اخر زیر بغل ۴ رج ابری بباف بعد ۴رج ابری که بافتی ۱۰تا دانه ابرو و کم کن بعد ۱۰ تا ابری دیگه رو تا اخر بباف واسه یقه حدود ۱۵ ابری که بافتی یقه رو کم کن دانهارو بعد شمارش تقسیم بر ۳ کن اگه ۶۰ تا بود میشه ۳۰ تا راست ۳۰ تاوسط واسه یقه کم شه ۳۰ تاهم سمت چپ
طرف چپ که نخ وصله ۲۰ رج بباف تا بالا نخ و کورکن بیا سمت راست
نخ ووصل مث سمت چپ ۲۰ رج بباف که سر شانه درست شه
۳۰ رج که کم شده دوباره زنجیره بزن وصل کن ب طرف چپ بباف باقی هم مث جلو تا بری زیر بغل تا پایین
واسه جا دکمه ب بغلا باید دانه اضافه شه دو طرف حدودا ۲۰ تا

دوستان اندازه ها حدودی که گفتم هم بستگی ب دور شکم بچه داره هم نخ و هم قد ژاکت

آموزش بافت ژاکت پسرانه ساده

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

آموزش بافت شال و کلاه نوزادی

آموزش بافت شال و کلاه آموزش بافت شال و کلاه نوزادی : ۳ دانه سر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.