دوشنبه 28 مهر 1399

تعبير خواب ساک

تعبير خواب ساک

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر
در خواب ببينيد ساک نو تميز و خوبي در دست داريد روابط شما با همسرتان خوب
است و خوب تر مي شود. اين براي زن و مرد يکسان است و ساک در چنين حالتي در
خواب به همسر اشاره دارد. حال اگر ساک کهنه و پاره و کثيف بود تعبير خلاف
پيدا مي کند و نشان آن است که بين شما و همسرتان رابطه خوبي نيست يا نخواهد
بود. اگر در خواب ببينيد ساک شما سوخته و پاره و سوراخ شده روياي شما مي
گويد همسرتان بيمار مي شود. ساک بدون دسته نيز خوب نيست و از جدائي بين زن و
شوهر خبر مي دهد. ساک در خواب براي زن تدبير خانوادگي است و براي مرد معاش
و عقل معاش. اگر ساک شما پر بود معاش شما تامين مي شود و آسودگي خيال
تحصيل مي کنيد. اگر خالي بود باز هم بد نيست به شرطي که پاره و کثيف نباشد.
اگر در خواب ببينيد با ساک خالي مي رويد خوب است ولي اگر ببينيد با ساک
خالي بر مي گرديد نيکو خوابي نيست و خبر از شکست و تلخ کامي مي دهد. اگر
ببينيد با ساک پر مي رويد خوب نيست و در عوض اگر ببينيد با ساک پر بر مي
گرديد خوب است و نشان کاميابي و توفيق مي باشد. اگر زني ببينيد ساک کثيف و
پاره اي دارد بايد از جانب و به جهت شوهرش نگران باشد. همين طور است اگر
زني در خواب ببيند که شوهرش با ساک خالي و کثيف به خانه مي آيد. اگر زني
ببيند در ساک خود به دنبال چيزي مي گردد که نمي يابد با شوهرش بگو مگو مي
کند و اگر مردي اين خواب را ببيند کاري پر تلاش پيش روي او قرار مي گيرد که
خستگي ايجاد مي کند.
منبع :iranmatlab.ir

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

پروفايل روز دخترم مبارک

پروفایل روز دختر مبارک | عکس نوشته تبریک روز دختر

پروفایل روز دختر روز دختر و ولادت فرخنده حضرت معصومه سلام الله علیها را با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.