یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹

تخم مرغ سفره هفت سین سال ۹۹ (۲)

تخم مرغ سفره هفت سین سال ۹۴ (۲)

آیا فکری برای تخم مرغ های امسال سفره هفت سین کرده اید. ایده جالبی است که تخم ها را در لانه پرنده قرار دهید.پیشنهاد:

از همین امروز به فکر جمع کردن شاقه های کوچک درخت باشی تا لانه ای زیبا برای هفت سین داسته باشید. اگر کلدان کوچکی هم تدارک ببینید میتوانید لانه را در کنار گلدان قرار دهید.


تخم مرغ سفره هفت سین سال ۹۴

تزیین تخم مرغ،تخم مرغ هفت سین  ،تزیین تخم مرغ 91،سفره هفت سین ،هنر در خانه

تخم مرغ سفره هفت سین سال ۹۴

تزیین تخم مرغ،تخم مرغ هفت سین  ،تزیین تخم مرغ 91،سفره هفت سین ،هنر در خانه

تخم مرغ سفره هفت سین سال ۹۴


تزیین تخم مرغ،تخم مرغ هفت سین  ،تزیین تخم مرغ 91،سفره هفت سین ،هنر در خانه

تخم مرغ سفره هفت سین سال ۹۴


تزیین تخم مرغ،تخم مرغ هفت سین  ،تزیین تخم مرغ 91،سفره هفت سین ،هنر در خانه

تخم مرغ سفره هفت سین سال ۹۴


تزیین تخم مرغ،تخم مرغ هفت سین  ،تزیین تخم مرغ 91،سفره هفت سین ،هنر در خانه

تخم مرغ سفره هفت سین سال ۹۴


تزیین تخم مرغ،تخم مرغ هفت سین  ،تزیین تخم مرغ 91،سفره هفت سین ،هنر در خانه

مطالب مرتبط بیشتری در وب سایت ایران بانو  ببینید:


 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

تزیین تخم مرغ هفت سین ۹۹ با کاموا

تزیین تخم مرغ هفت سین  ۹۶ را مشاهده میکنید   تزیین تخم مرغ هفت سین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.