دوشنبه 20 مرداد 1399

بایگانی برچسب: سارافون

طرز بافت سارافن دخترانه با میل

قسمت جلو: 40دانه سرانداخته 4خط رکن میبافیم که میشود 8رج بعد: 7دانه اول رارکن بافته 26دانه زیر 7دانه آخررکن رج پشت 7دانه رکن 26دانه به رو7دانه رکن رج بعدی 7رکن-3دانه به زیر-20دانه رکن -3دانه به زیر-7دانه رکن بافت راادامه میدهیم تارکن بافت وسط 4خط شود +بعد ازآن 7دانه رکن سه …

مشاهده بیشتر »

طرز بافت سارافون دخترانه قلاب بافی

طرز بافت سارافن به اندازه ی دور گردن+ بازی دلخواه زنجیره میزنیم و مانند تصویر زیر میبافیم. مدل بافت هم به دلخواه است قسمت استین ها را دیگر نمیبافیم. و جلو و پشت را با هم میبافیم برای اینکه حلقه استین تنگ نشود در زیر بغل چند زنجیره اضافه میکنیم …

مشاهده بیشتر »