دوشنبه 23 تیر 1399

بایگانی برچسب: اختلاف

اختلاف بر سر خرج خانه!

    مسائل مالی و نیازها و توقعات در خانواده :زن از نظر لباس، تشریفات خانه، مهمانی ها و پذیرایی ها، هدیه بردن ها ،چشم روشنیها و غیره یك سلسله احساسات وعواطف خاص دارد. برخی از خانم ها هستند كه مجموعه محاسبات آنها را تنها نیازها ، علائق و احساسات …

مشاهده بیشتر »