دوشنبه 27 خرداد 1398
صفحه اصلی / بایگانی برچسب: ابا صالح التماس دعا

بایگانی برچسب: ابا صالح التماس دعا

متن التماس دعا | عکس التماس دعا |پروفایل التماس دعا

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود ، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز پیامک التماس دعا دعایی زیبا برای شفای مریض خدایا به فرشتگانت بسپار که لحظه لحظه نیایش خویش ، دوستان مرا از یاد نبرند.       متن زیبا دعا برای دوست   متن برای شفای مریض ما …

مشاهده بیشتر »