سه شنبه 1 مرداد 1398
صفحه اصلی / بارداری / ناباروری و راههای درمان / حداقل چه تعدادي اسپرم براي IUI مورد نياز است؟

حداقل چه تعدادي اسپرم براي IUI مورد نياز است؟

هر چند حداقل
حدود يك
ميليون اسپرم
(بعد از مرحله
آماده سازي)
براي
IUI
ضروري است اما
اگر تعداد
اسپرم از 8 تا 10
ميليون كمتر
باشد كاهش
قابل ملاحظه
اي در ميزان
موفقيت
IUI رخ خواهد
داد. بهر حال
بنظر مي رسد
حداقل تعداد
اسپرم براي
موثر بودن روش
IUI بايستي
حدود 5 ميليون
باشد.
موفقيتهاي
خوبي با تعداد
بين 20 تا 30
ميليون رخ
ميدهد و تعداد
اسپرم بالاي 50
ميليون مزيت
بيشتري براي
ميزان موفقيت
بيشتر نخواهد
بود.
در مواقعي كه
مشكل تعداد كم
اسپرم وجود
ندارد، آيا
IUI همچنان
موثر است؟

IUI در مواقعي
كه در دهانه
رحمم اشكال در
موكوس وجود
دارد بهمراه
درمان با
كلوميفن روش
موثري است. و
همچنين
IUI در
صورتيكه با
داروهاي
تزريقي بكار
رود بدون در
نظر گرفتن
مشكل تعداد كم
اسپرم نيز روش
موثري است. مي
بايست به اين
موضوع توجه
كرد كه در حالت
مقاربت و بطور
طبيعي صرفا
بهترين
اسپرمها مي
توانند از موكوس
دهانه رحم رد
شده و خود را
به محل لقاح
با تخمك
برسانند اما
در
IUI تعداد
خيلي بيشتري
اسپرم را مي
توان در محل لقاح
قرار داد.

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

3.5
02

این مطالب را نیز ببینید!

میکرواینجکشن یا تزریق اسپرم داخل تخمک ICSI

موارد کاربرد عمدتا ‌در مواردی به کار می رود که اسپرم مرد از نظر تعداد، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.