یکشنبه 19 مرداد 1399

جوک بی ادبی | جوک های طنز و خنده دار

جوک بی ادبی

امروز متن هایی رو آوردیم که اگه حال دل خودتون و اطرافیانتون خوب نبود ، با خوندنشون حالتون خوب بشه ، متن ها و جوک های جدید و بروز که حتی میتونید تو فضای مجازی با دوستان و آشنایانتون به اشتراک بذارین … معمولا پیج های طنز تو اینستا جز صفحه های پر بازید هستن …. هر کسی که از صفحه بازدید میکنه حالش خوب میشه و همین باعث میشه که دوباره به صفحه ی شما سر بزنه … امیدوارم از متن هایی که براتون آوردیم نهایت لذت رو ببرید و با سلیقه ی شما جور باشه … منتظر نظرات و پشنهادات شما برای متن ها و جوک ها هستیم … با نظراتتون علاوه بر این که حال ما رو خوب میکنید ، باعث میشه که ما برای متن های بعدی سلیقه ی شما رو هم بدونیم تا متن های بهتری بیاریم .

جوک های طنز حیف نون

جوک خنده دار

 

آیا از موهای زائد خود رنج می برید؟

چرا تیغ؟

چرا لیزر؟

چرا روش های پر هزینه؟

+ با مراجعه به بازار، و نگاهی به قیمتها ، همه پشمهایتان میریزد 😊

《 انستیتو فوق تخصصی زیبایی 》

اصفهانیه به رفیقش ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ 5 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺪﯼ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ؟؟؟ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﯾﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ: ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻮ ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺳﻮﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ 3 ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻗﻔﻞ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺳﻮﻡ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺯﺭﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺑﺮﻭ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺳﻮﻡ ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ 3 ﺗﺎ ﺍﻃﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺴﺖ ﺍتاﻕ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﺍتاﻕ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﺍتاﻕ ﺳﻮﻣﻮ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻤﺪ ﻫﺴﺖ ﺩﺭﺷﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ. ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺳﻮﻡ 3 ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺴﺖ ﺁﺑﯽ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺁﺑﯿﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ،

ﺗﻮﺵ ﯾﻪ ﻗﺮﺁﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻗﺮﺁﻥ قسم ﻧﺪﺍﺭﻡ،،،ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ!!.. 😂😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌

خرمشهر را خدا آزاد کرد … کیش را هاشمی آزاد کرد …

ماهواره را خاتمی آزاد کرد … دزدی و اختلاس را احمدی نژاد آزاد کرد …

بنزین و گرانی و بدبختی را روحانی آزاد کرد… بعد بشینید بگید تو این مملکت آزادی نیست

یه کم مثبت فکر کنید😁

گرونی شده…خب قبول!!

حجم شیرها کم شده…قبول!

باد چیپسا زیاد شده…قبول!

لواشکا نازکترشدن…اونم قبول!

اما آخه لامصبا تخم مرغا رو دیگه چجوری کوچیکشون کردین؟؟😂😂🤣🤣🤣

اگر در کنار زبان فارسی و انگلیسی در عابر بانکها، زبان مشهدی هم بود، انتخاب پیامهای روی صفحه اینطور بود:

کارتته بده یره😃

حالا مُرِه نگا! رمزته بزن یره!😊

چه کار مِخِی بُکُنی؟😏

بازم پول مِخِی؟😦

یره بازم کار دِری؟😒

اوجور که تو مِپایی گمونُم قبضم مِخِی؟😠

بکش بیرون او کارت لامصبت رِه!!!!😤

خُب مگه تو پول رختی که الان مِخِی پول وردِری؟! 😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

مرغ و خروس با هم میرن مغازه مواد پروتئینی…

خروسه میگه ببخشین یک کیلو تخم مرغ بدین!

فروشنده بهش میگه بابا شما دیگه چرا؟
مرغه با خجالت میگه آخه ما هنوز نامزدیم!😌😂

جوک های طنز جدید

جوک بی ادبی

خانومه ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﻟﺒﺎﺳﺎﺷﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭُﺭﺩﻩ
ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﻦ.
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺣﻤﻮﻡ ﺑﯿﺮﻭﻧﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺶ نابیناست
ﭘﺸﺖ ﺩﺭﻩ …
ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﻪ که ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ.
ﻟﺨﺖ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ
ﯾﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻣﯿﺎﺭﺗﺶ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ، ﯾﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﺵ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻭ ﻟﺨﺖ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﺵ.
ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ؟
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯿﻪ؟ ﺧﺒﺮﯾﻪ؟

ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ ﻣﯿﮕﻪ : ﻭﺍﻻ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻡ خوب شدم ﮔﻔﺘﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﺳﻢ👻😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آیا میدانید که تمساح ازپروانه میترسه؟؟
آیامیدانیدکه قلب انسان توخواب یه دقیقه میمیره؟؟

آیامبدانیدکه خوردن سیب همراه چای رشد انسان کم میکنه؟؟
آیامیدانیدکه نخل ازسنگه؟؟
آیامیدانی که من نشستم دروغ میگم وشما باور میکنید؟؟😂😂
ایا میدانید نباید فوش بدهید😂😂
ایا میدانید فوش دادن حرام است
میدونین لاک پشت بعد از سه ماهگی کجا میره؟؟؟؟

میره تو چهارماهگی:
خدا شاهده فحش بدی دلخور میشم 😐😁😂

‏داشتم تو حموم آواز میخوندم. بابام اومد پشت در داد زد ممنونم پسرم. مرسی. صدات مثل دارو میمونه واسه من.

گفتم مسخره میکنی؟
گفت نه جدی میگم یبوستم خوب شد. 😂😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌

سه نفر مرد میرن ثبت احوال تا اسم زناشون رو عوض کنند؟

به اولی میگن چرا می خواهی اسم زنتو عوض کنی؟میگه اسم زنم مینااست؟ هی رزمندگان میگن رفتن رومینا رفتن رومینا؟😂

به دومی میگن توچرا؟ میگه اسم زنم سیما است چون خودم برقکارم شاگردم هی میگه اوستا؟ سیمارولخت کنم!!😂

سومی میگه اسم زنم طلا است؟ اخبار هرشب میگه ! طلا کشید پایین طلا کشید بالا؟!😐😂

تبلیغای تلویزیون عالیه😂

طرف از سرکار میاد یه خونه داره هیژده هزار متر

دوتا بچه داره با موهای طلایی متولد پاریس…

بعد نهار لوبیا می‌خورن😂😂

حاکم به وزیر میگه :
برو هرچه توانستی شتر به ۲ سکه بخر روز بعد ۵ سکه، روز سوم تمام شترهای شهر را به ۱۰ سکه خرید
روز چهارم گفتند :
شتر ۵۰ سکه میخریم ؛
روز بعد ۱۰۰ سکه؛
اما شتری نمانده بود.

حاکم گفت: اعلام کن شتر را ۸۰ سکه میفروشیم و در ۲دقیقه تمام اشتران فروخته شدند

چقدر داستانش آشناس!

جوک های طنز

این مطالب را نیز ببینید!

جوک ایرانی

جوک باحال جدید و خنده دار

جوک باحال جدید : امروز میتونه یه روز شاد و از انرژی باشه بخصوص اگه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.