آموزش بافت شنل دومیل

آموزش بافت شنل دومیل :

برای این انداه ۲۵ دانه سرانداخته ۵خط رکن که ۱۰ رج میشه ببافید

شما میتونید بزرگترکنید ۱۱ دانه اضافه کنید

این بافت از طرح دوپیچ کوچک وبرگ بافته شده
پیچ های کوچگ که اول بافت وبین پیچ های بزرگ هستند ۲روش بافتشو میگم هرگرو راحترهستید ببافید

روش 1-
رج 1-اول دانه سوم راببافید بعد دانه اول بعد دانه دوم
رج2- ازرو
رج سوم تکراررج 1

روش دوم

ازبین دانه دوم وسوم یک نخ بیرون بکشید .یکژته بعد سه دانه رایکی کنید
رج دوم همه ازرو

حالا پیچ بگ که ۸ دانه بود
رج۱/دودانه اول راپشت بافت نگه میدارید دودانه دوم رابافته بعد دوتای اول را
با دو دانه جلوی بافت نگه داشته دوتای بعدی رابافته بعد دوتای اول را

هر ۸ رج یکبار پیچ می اندازید

بلندی بافت به انداه دور شانه ها است در آخر ۵خط رکن بافته تمام میکنید وداخل رکن جادگمه باز کنید

برای گلها هم گل را ببافید وداخل پیچها بدوزید

طرز بافت شنل دومیل

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش بافت لیف ماهی

آموزش بافت لیف عروس و گرد و لیف بلند جدید

آموزش بافت لیف عروس و داماد : آموزش بافت لیف,لیف بافتنی جدید, آموزش بافت لیف …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.