دوشنبه 23 تیر 1399

لطیفه های خنده دار و ناب

لطیفه های خنده دار و ناب : جک های باحال و خنده دار و خفن برای تلگرام را برای شما گردآوری کرده ایم. امیدواریم از این مقاله لذت برده ، و این شادی را با عزیزانتان تقسیم. کنید. در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

 

جک های بامزه

جک های بامزه ، لطیفه های خنده دار و ناب

فروردین
خَستِه وُ دآغونَم کِه بآشِه بآزَم تُورُو خُوشحآل میکُنِه
هَمیشِه شآد بِه نَظَر میآد اَمآ سینَش پُر اَز غَمِه:)
فَقَط یِه [فَروَردینی]لیاقَتِ اِعتِمآد رُو دآرِه

اُردیبِهِشت
یِه اُردیبِهِشتی میتونِه رآهِ زِندِگیتُو نِشونِت بِدِه:)
هَمیشِه اونجوری هَستَن کِه بِنَظَر میآن کَم حَرفُ خونگَرم
بآ [اُردیبِهِشتیا]بودَن لیآقَت میخوآد

خُرداد
فَقَط یِه خُردادیِه کِه وَقتی عآشِق بِشِه واسِه عِشقِش جون میدِه
یِه خُردآدی بی مِنَت میمونِه اَمآ بی دَلیل نِمیره:)
[خُردادیا]زِندِگی نِمیکُنَن پآدِشآهی میکُنَن

تیر
یِه تیر مآهی هیچوَقت تَرکِت نِمیکُنِه دَرکِت میکُنِه:)
تَرجیح میدَن یِه حَقیقَت نآبودِشون کُنِه تآ اینکِه یِه دُروغ آرومِشون کُنِه
آدَمآ سَخت بِه دِل [تیریها]میشینَنـ
اَمآ اونآ بِه دِلِ هَمِه میشینَن

مُـرداد
مُردادیآ خِیلی با اِحساسَن وَلی بآ اِحساسِ کَسی بآزی نِمیکُنَن:)
دورُو وَرِشون حَسود زیآد هَست چُون بِهتَر اَز اونآ هیجآ نیس

شَهریوَر
اَگِه بِه یِه شَهریوَری بَدی کَردی سُکوت کَرد بِدون اَز چِشمِش اُفتآدی:)
بودَن بآ شَهریوَری لیآقَت میخوآد
[شَهریوَری هآ]سَخت عآشِق میشَن وَلی پآیدآر

مِهر
خُدآ مُتِوَلِدینِ مِهر رآ آفَرید تآ آدَمآ اَز بی مِهری هَلآک نَشَوَند:)
جَذآب وُ تو دِل بُرُو هَستَند
اَصَن رِفیق بآیَد مِهری بآشِه
یِه[مِهری]رُو دآشتِه بآشی غَمی نَدآری

آبآنـ
یِه آبآنی وَقتی میگِه هَستَم
یَعنی تآ تَهِش هَست خیآلِت رآحَت
عِشقِ آبانی مِثِ عِبآدَت میمونِه بَعد اَز نیَت
دیگِه بِه اَطرآفِش نِگآه نِمیکُنِه:)
بی [آبانـ] دُنیآ بیآبآن میشَوَد

آذَر
آذَریآ آرِزویی نَدآرَن چُون آرِزویِ هَمِه هَستَن:)
آذَریآ هَمونآن کِه اَز جآدِه خآکی میرَن تآ مِنَتِ آسفآلتُ نَکِشن
[آذَریا]سَرِشون بآلآس چُون میدونَن کِهبِهتَرینَن?

دِی
دِی مآهیا بَلَد نیستَن مُخ بِزَنَن وَلی بَدجور دِل میبَرَن
دِی مآهیا بَدجور تو دِل بُرُو هَسَن:)
دآشتَنِ یِه[دِی مآهی]یَنی نَهآیَتِ خُوشبَختی

بهمن
بَهمَنیآ سَرد نیستَن فَقَط زَبونِه چآپلوسیٰ بَلَد نیستَن
اونآ بآاِحسآس تَرینَن:)
وَقتی بِخوان شآد بآشَن و بِخَندَن هیچی جُلودآرِشون نیس:)
کَسی بآاومَدَنِ یِه [بَهمَنی]ذُوق مَرگ نَشِه مُطمَعِنَن بَعد اَز رَفتَنِش دِق مَرگ میشِه

اسفند
بَرآیِ رِسیدَن بِه بآلآتَرین قُلِه جَهآن کافیِه اِسفَندی بآشی
اِسفَندی هآ هَرچِقَدرَم بَد بِبینَن و بِشکَنَن فَقَط نِگآه میکُنَن و میبَخشَن:)
[اِسفَندی]کِه بآشی میشی تَه تَغآریِ خُدآ

************* متن انرژی مثبت ***********

 

مثانه چیست؟؟؟

مثانه عضو بیشعوری ایست در بدن, منتظره آدم دراز بکشه

پتو خوب گرم بشه, چشم محوه خواب شه، بعد یهوویی ……..

اعلام تکمیل ظرفیت کنه

جک تلگرام

جک مورد دار

************ عکس پروفایل ***********

 

میگن تو بهشت جوی های روان از عسل هست…

واسه اینکه عسل بتونه جاری بشه
یا باید شیب زمین ۷۸ درجه باشه
یا دمای هوا ۹۳ درجه باشه…
خلاصه جهنمیه واسه خودش , گناهتونو بکننین

***********************************************

یارو آخره ماه رمضون
به ماه نگاه میکنه میگه:

ببین چقدر لاغر شدی؟؟؟
هم خودتو از بین بردی هم مارو..

***********************************************

زیارتنامه مدیرالگروه

السلام علیک یا مدیرالگروه

و یا مالک الگروه
و یا باعث الگروه
و یامسبب الگروه
و یا خالق الگروه
و یاسلطان الگروه

و یا ارباب الگروه
و یا رییس الگروه
و یا امین الگروه
و یاشیخ الگروه
و یا عریز الگروه

و یا فعال فی الگروه
و یا قدار فی الگروه

تویی نصب کننده در گروه
تویی حذف کننده در گروه

تویی شادی بخش گروه
رحم کن بر اعضای گروه..

***********************************************

دخترى کم سن و سال ولی فوق العاده زیبا را دیدم که تن فروشى میکرد

خیلى ها بى تابانه در صف منتظر بودند

من هم رفتم توى صف

هرچی نزدیکتر میشدم وسوسه ام بیشتر میشد بخاطر همین با پرس و جو فهمیدم خیلی هم ارزان تن فروشی میکند

دیگر صبرم تمام شده بود

جلو ک رسیدم دیدم تنش را،

پرسیدم مگر چه تنی داری که اینهمه مشتری و خواهان داری؟؟؟

دخترک با چشمان معصوم آرام گفت تنم…تنه جنوبه؟؟؟

دیدم هم تنش تازه ست هم ارزونه 3 تا خریدم
واقعا تن ماهی جنوب خیلی خوشمزه ست
تو روح هرچى آدم منحرفه…
تسبیح من کووو

************اسم پروفایل *************

 

سال 1402 دوتا ماه رمضان داره!

سال 1401 فردای 13بدر باید روزه گرفت!

سال 1402 تا 1404 باید ایام عید روزه گرفت!

تا خبرهای خوش بعدی شما را به خدای متعال میسپارم

************  جک خنده دار**********

 

یه روز دانشجویی برای خوردن غذا می ره سلف دانشگاه.
مستقیم میره سر میز اساتید.
جلو استادش شروع می کنه به غذا خوردن

استادش عصبانی میشه و به شاگردش میگه:
تا حالا دیدی گاو و پرنده یه جا غذا بخورن.؟؟؟!!!

شاگرد با خونسردی کامل میگه :
ببخشید پس من پرواز می کنم میرم یه جای دیگه.

استاد بیشتر عصبانی میشه
و تصمیم می گیره بعد جلسه امتحان حالشو بگیره،
موقع تمام شدن جلسه استاد می بینه راهی نداره واسه رد کردنش.

میگه ازت یه سوال می پرسم اگه منطقی جواب بدی بهت نمره می دم
شاگرد قبول می کنه.
بهش می گه دوتا کیسه هستن که
داخل یکی پر پوله و دیگری عقل و شعور
شما کدومو انتخاب میکنی؟؟
شاگرد: کیسه پر پول

استاد می گه :
ولی من کیسه عقل و شعور رو انتخاب می کردم

شاگرد: بله دقیقأ هر کی هر چی رو که نداره انتخاب می کنه

استاد که دیگه خونش به جوش اومده بود ،
زیر برگه فقط مینویسه گاو.

شاگرد هم بهش نگاه نمی کنه …
ولی بعد چند لحظه بر می گرده میگه
ببخشید استاد شما اسمتو نوشتی
ولی امضا نکردی

************ جملات ناب************

 

مرده به زنش میگه باید برای دفتر کارم یه منشی پیدا کنم

زنه میگه مُنشیت باید زشت و پیر و چاق باشه

مرده میگه خب از فردا خودت بیا منشی شو دیگه!!

هنوز پزشک قانونی علت مرگ مرد رو نفهمیده!

************ تولدم مبارک ************

امروز ساعت دو ظهر داشتم از تشنگی میمردم

یک گدا دیدم داشت آب میخورد

گرفتم تا تونستم زدمش

گفتم ما برای درک وضع شما داریم روزه میگیریم. بعد شما خودتون آب میخورید.

عکس جک

جک خنده دار باحال

 

لطیفه های خنده دار و ناب

 

این مطالب را نیز ببینید!

جوک ایرانی

جوک باحال جدید و خنده دار

جوک باحال جدید : امروز میتونه یه روز شاد و از انرژی باشه بخصوص اگه …

یک دیدگاه

  1. کلی خندیدیم دمت گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.