اموزش کیف بافتنی دو مدل جدید و شیک 2020

اموزش کیف بافتنی : برایتان آموزش دو مدل اموزش کیف بافتنی جدید و زیبا را قرار داده ایم یکی با دومیل هستش و یکی هم با موتیف موفق باشید

آموزش بافت کیف موتیفی

کیف بافتنی

اموزش کیف بافتنی

نخ های مورد نیاز برای بافت این کیف، سه رنگ متفاوت است ولی می توانید از دو رنگ نیز استفاده کنید .
اگر خواستید از سه رنگ یک رنگ برای مرکز گل،یک رنگی برای بافت گلبرگ ها و رنگ بعدی برای گلهای کوچک رابط و دستگیره ها البته به نظر من بهتر است فقط از دورنگ متضاد استفاده کنید
برای این کیف از هر نوع موتیفی که بافتش برای شما راحتر هست استفاده کنید.

برای بافت کیف کوچک نیاز به ۳۵ موتیف ،یعنی ۷ردیف افقی و۵ردیف عمودی داریم و برای بافت یک کیف متوسط نیاز به ۴۸ گل ، یعنی ۸ردیف افقی و۶ ردیف عمودی داریم وبرای بافت یک کیف بزرگ نیاز به ۶۳گل،۹ردیف افقی و۷ ردیف عمودی داریم.

 

آموزش بافت کیف با دو میل

انواع کیف بافتنی

آموزش کیف بافتنی با قلاب

جلوی کیف:
به اندازه ۳۵ سانت دانه سر بیندازید. یک رج زیر یک رج رو ببافید تا ۳۵ سانت بشود.
در این رج تعداد دانه ها را تقسیم بر سه بکنید. بخش اول را ببافید. بخش دوم را کور کنید. بخش سوم را ببافید.
۵ رج به همین صورت ببافید.
بخش اول و دوم بندهای کیف هستند و بخش کور شده در کیف.
در رج ششم دو دانه اول و دو دانه آخر بخش اول و سوم را کور کنید. یعنی از هر طرف بند کیف یک دانه کم می شود.
*بندها را می توانید همزمان باهم ببافید. یا اینکه یک قسمت را ببافید تا انتها کور کنید سپس قسمت بعد را ببافید.
رج هفت نیازی به کور کردن نیست و مانند رج های قبل بافته میشود.
این کار را تا جایی ادامه بدهید که سایز بندهای کیف به ۵۰ سانت برسد. کور کنید.

پشت کیف:
پشت کیف مانند جلو بافته میشود اما با یک تفاوت.
۳۵ سانت که بافتید کیف را به سه بخش تقسیم کنید.
بخش اول را ببافید. اما بخش های بعد را نبافید. بلکه همین بخش اول را به همان روش بالا که ۵ سانت می بافید اول و آخر دو دانه باهم می بافید. مجددا ساده می بافید تا انتها و کور می کنید. قسمت وسط را هم ساده ببافید. ۲۰ سانت و کور کنید. نیازی به کم کردن دانه بعد از ۵ سانت اول ندارید. قسمت آخر را مانند قسمت اول ببافید.
دور تا دور کیف را همینطور دسته ها را به هم بدوزید. قسمت کیف تا ۵ سانتی که از بند دانه کم کردید را ندوزید.
اما از ۵ سانت تا بالای دسته را بدوزید.
قسمت وسط کیف را که ۲۰ سانت بود از پشت کیف. یک حلقه داخل این ۲۰ سانت بکنید و سر ۲۰ سانت را به ابتدای شروع این قسمت بدوزید.
کیف زیبای بافتنی شما آماده ست.

 

اموزش کیف بافتنی دو مدل جدید و شیک

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش بافتنی

آموزش بافت آجری با دو میل

آموزش بافت آجری با دو میل : به دو رنگ دلخواه کاموا به نسبت 3 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.