دوشنبه 30 مهر 1397
صفحه اصلی / مذهبی / داروخانه معنوی / نماز احتیاط چگونه است؟ در چه مواردی واجب می شود

نماز احتیاط چگونه است؟ در چه مواردی واجب می شود

نماز احتیاط چگونه است؟ در چه مواردی واجب می شود
به این مطلب امتیاز دهید

 

نماز احتیاط را چگونه بخوانیم

نماز احتیاط را چگونه می خوانند؟

 • این نماز از قیام، نیت نماز احتیاط، تکبیر، خواندن سوره حمد به‌تنهایی، رکوع، دو سجده، تشهد و سلام تشکیل شده است.
 • نماز احتیاط اذان، اقامه، سوره و قنوت ندارد.موارد خواندن نماز احتیاط و نحوه خواندن آن و اینکه باید بلند خوانده شود یا آهسته و چه جملاتی را خواستم بدانم مواردی که نماز احتیاط واجب می‏شودعبارتند از:

  الف) شک بین ۳ و ۲؛

  ب) شک بین دو و چهار؛

  پ) شک بین دو و سه و چهار ؛

  ت) شک بین سه و چهار؛

  ث) شک بین چهار و پنج در حال قیام ؛

  ج) شک بین سه و پنج ؛

  چ) شک بین سه و چهار و پنج؛

  ح) اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته که مثلا دو رکعت خوانده یا سه رکعت و بنا را بر سه گذاشته ولی نداند که گمانش به

 

کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد، بعد از سلام نماز، باید فورى نیت نماز احتیاط کند و تکبیره الاحرام بگوید و فقط «حمد» را بخواند و به رکوع و سجده رود.

نماز احتیاط را چگونه می خوانند؟
همه مراجع: کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد، بعد از سلام نماز، باید فورى نیت نماز احتیاط کند و تکبیره الاحرام بگوید و فقط «حمد» را بخواند و به رکوع و سجده رود.

پس از سجده دوم، اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، تشهد و سلام دهد واگر دو رکعت بر او واجب است، رکعت دوم را مانند رکعت اول انجام دهد و پس از تشهد، سلام دهد.

نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد و بنابر احتیاط واجب «حمد» و حتى «بسم اللّه» آن را هم آهسته بگوید. در بین نماز اصلى و نماز احتیاط، کارى که نماز را باطل مى ‏کند، انجام ندهد.

موارد بیشتری را در داوخانه معنوی بخوانید

 

نماز احتیاط چگونه است؟ در چه مواردی واجب می شود

منابع :
توضیح ‏المسائل مراجع، م ۱۲۱۵ و ۱۲۱۶؛ آیت‏ الله وحید، توضیح‏ المسائل، م ۵ – ۱۲۲۴ و آیت ‏الله نورى، توضیح‏ المسائل، م ۷ – ۱۲۱۶؛ دفتر آیت‏ الله خامنه‏ اى.