یکشنبه 25 آذر 1397

پروفایل فروردینی ها

پروفایل فروردینی ها
3.7 امتیاز از 12 رای

عکس  پروفایل فروردینی ها را مشاهده مینمایید

متن فروردینی, پروفایل فروردینی

 پروفایل فروردینی

پروفایل فروردینی, پروفایل فروردینی

 پروفایل فروردینی

متن فروردینی, پروفایل فروردینی

 پروفایل فروردینی

 

خصوصیات فروردینی
خصوصیات فروردینی

 

 متن فروردینی

 

 متن فروردینی

 

عکس نوشته دختر فروردینی

 

1422716159423365

 

عکس نوشته دختر فروردینی

 

فروردینی ام

فروردینی ام
فروردینی ام

فروردینی یعنی

 

farvardin-13

 

فروردینی یعنی

 

 

 فروردینی که باشی

فروردینی که باشی

فروردینی ها بخوانند

 

فروردینی ها بخوانند

 

دختر فروردینی

 

خصوصیات فروردینی

 

خصوصیات فروردینی

 

پروفایل فروردینی
پروفایل فروردینی

متن فروردینی

عکس پروفایل فروردینی

 

پروفایل فروردینی

خصوصیات فروردینی ها :

فروردینی ها در پی عشق آتشین و پر شورترین عشق ممکن اند. او خود به خود جنس مخالف را جذب می کند. زندگی رمانتیک و صداقت برای او بسیار اهمیت دارد و گاه احساس مالکیت شدیدی نسبت به معشوق خود را دارد . هرکس آرزوی هم نشینی با او را دارد چون او شریکی بی همتاست . متولدین این ماه عموماً پرجنب و جوش ، فعّال ، عجول ، رک و بی‌پروا ، زود عکس‌العمل نشان می‌دهد ، لایق و کاردان ، عاشق قدرت بی‌صبر و طاقت ، قادر است مدّتها تنها باشد ، اهل امر و نهی ، طرّاح ، اهل هیجان ، حادثه‌جو ، پرتوقّع ، ریاست مآب ، با اعتماد به نفس ، سازنده ، به گذشته فکر نمی‌کند ، جوانتر از سنش ، شایسته ، ماجراجو ، روشنفکر ،دقیق ، اشتباه خود را نمی‌پذیرد ، با مدیریّت عالی ، متنفّر از مداخله دیگران ، فعّال و جنجالی ، با شهامت ، بامطالعه ، هوشیار و زرنگ ، صاحب عقیده ، مبتکر ، مقتدر ، اهل بخشش ، اهل تنوّع ، با حس مسئولیّت ، پرانرژی ، اهل کشمکش و ستیز ، سالم و پرقدرت ، خودخواه ، گاهی یاغی ، بی‌ریا ، گاهی خشک و یک دنده ، مخالف دوز و کلک ، در باطن ضعیف‌تر از ظاهر است ، مددکار ، گاهی غیر واقعی و غیر منطقی ، هوشمند .
در کارهای خصوصی متولدان فروردین ما دخالت نکنید ، آنها به دنبال دست یافتن به خواسته ها و برآورده ساختن توقعات خود هستند و در این زمینه ، بسیار خودمحور و شاید خودبین به شمار می آیند . در مورد اینکه متولدان فروردین ماه به راحتی دل شما را به دست بیاورند ، احتیاط کنید و گرنه به همان آسانی نیز شما را از دست خواهندداد و تا ابد فراموش تان می کنند . آنها به سمت افرادی جذب می شوند که شخصیتی مستقل و آزاده از خود بروز دهند و هر روز برای آنها به منزله آغازی جدید است ، پس آماده مواجهه با هر واکنش غیرمنتظره ای از سوی آنها باشید .
مقابل آنها ، محکم و با اراده ظاهر شوید و همیشه آنها را تحسین کنید و بر این مسئله که به وجودشان افتخار می کنید ، تاکید کنید . هرگز پاپیچ آنها نشوید و در کارهای خصوصی شان دخالت نکنید و آنها را مورد انتقاد تخریب کننده قرار ندهید ؛ دوستان شان را بپذیرید و از آنها بیهوده و بی اساس خرده نگیرید .

 

پروفایل فروردینی ها