پنج شنبه 22 آذر 1397

آموزش بافت شکلاتی

آموزش بافت شکلاتی
3.5 امتیاز از 2 رای

 

بافت شکلاتی
بافت شکلاتی

پایه بافت این مدل ۳ تا زیر ۳تا رو است.

رج۱:   ۳تا رو +۳تا زیر+….

رج۲:   ۳تازیر+۳تارو+….

رج۳:   ۳تا رو+(۳تا یکی از زیر ولی دانه ها از میل خارج نمی شود  ۱ژته یکبار دیگر ۳دانه باهم بافته شده ودانه ها از میل خارج میشود یعنی ۳ دانه کور شده را دوباره به دست می آوریم)+۳تا رو+تکرار عمل داخل پرانتز+….

رج۴:   ۳ تازیر+۳تا رو+…

رج۵:   ۳تا رو +۳ تازیر+…

رج۶:   ۳تا زیر+۳تارو+…

رج۷:   تکرار رج سوم

در کل بافت این ۷ رج تکرار میشود.

photo_2016-12-25_12-52-50
این مدل از رج پشت کار تقسیم بندی میشه. رج روی کار :دانه های رو را از رو میبافیم و دانه های زیر,یکی در میون گل زده میشه(۷باربافته میشه).به این صورت:۱دانه زیر را هفت بار میبافیم.(۱زیر,۱ژته,۱زیر,۱ژته,۱زیر,۱ژته,۱زیر)و سپس ۲رو ،یه زیر،۲رو,۱زیر را ۷بار میبافیم….پشت کار:دانه های زیر و رو را همانطور که میبینیم میبافیم.,۷دانه را یکی زیر و یکی رو میبافیم.تا پنج رج اینکار تکرار میشه.ولی در هر رج رفت و برگشت دانه های هفت تایی رو تبدیل به جودونه میکنیم و مدل جودونه میبافیم.
بعد از پنج رج هفت دانه را یکی کرده (در واقع گلها رو میبندیم)و یک رج طبق رج اول میبافیم.ولی گلها رو مابین گلهای رج قبل ایجاد میکنیم(البته سلیقه ای هستش.میتونید ساده بافی کنید

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش بافتنی مدل سبدی یا حصیری

آموزش بافتنی مدل سبدی یا حصیری3.5 امتیاز از 4 رای بافتنی مدل سبدی طرز بافت …