جمعه 26 مرداد 1397

اموزش بافت لیف کودک

اموزش بافت لیف کودک
3 امتیاز از 1 رای

photo_2016-12-02_23-02-52

بافت از بالا شروع میشود.به تعدادی دلخواه (حدود۷-۹ )زنجیره بزنید.
رج اول روی هر زنجیره یک پایه کوتاه.
رج ۲-۳-از طرفین اضاف میشود
رج ۴ و ۵ و۶ بدون اضاف کردن .میبافیم. رجهای بعد تا ۴ رج دوباره اضاف میکنیم (جای دستها) وبعد از این قسمت دیگر اضاف نکرده و هر اندازه بلندی لیق را میخواهیم میبافیم…۲قسمت مثل هم بافته و بهم وصل میکنیم پوزه راهم جدا (یم بیضی شکل بافته ) و به لیف وصل میکنم چشمها را با کمک سوزن و کاموا مشکی ایجاد کنید و گوشها را با کاموا مخالف در بالای سر ببافید.
باتوجه به ضخامت کامواتون تعداد رجها کم و زیاد میشود

اموزش بافت لیف کودک