یکشنبه 1 بهمن 1396

طرز بافت سارافون بچه گانه


آموزش یک مدل سارافن دخترانه مجلسی  رو برای شما کاربران وب سایت  ایران بانو  قرار داده ایم


طرز بافت :

سارافن دخترانه ۱۳۲ دانه سر انداخته ۱۶تا برای حاشیه .۱۸تا برای گل .۹۸تا دونه برای فاصله بین گلها.

دوردیف رکن میبافیم.بعد تقسیم میکنیم.۸تا رکن ۱۴تا رو ۳تا برای گل.۱۴تا از رو ۳تا گل.تا اخر رج.۸تای اخر رکن.(  منظور از گل یک ژته ۳تا یکی یک ژته از زیر  ) .
رج پشت کار ۸تا رکن ۱۴ تا از زیر ۳تا از رو ۱۴تا از زیر تا اخر رج ۸تا از رکن برای انداختن گل هر ۳رج یک بار میندازیم.
برای اینکه مدل کلوش وایسه هر ۹رج دوتا دونه از کنار. هر گل کم کنیم.یعنی ۹رج بافتیم ۸تا رکن دوتا یکی ۱۲ تا رو دوتا یکی یک گل.دوتا یکی ۱۲تا رو دوتا یکی.یک گل تا اخر رج.۸تا رکن. میتونیم این فاصله کم کردن ۹رج یک بار ۷رج یک بار انجام بدیم.وقتی به ارتفاع مورد نظر رسیدیم.باید بین هر گل۲تا فاصله‌.باشه.۴۸ دونه. همه رو رکن میبافیم تا۱۰ رج  . ۱۰تا دونه از اول بافت ۱۰تا از اخر بافت میزاریم بقیه دونه هارو کور میکنیم. هرکدام از این ۱۰ تا دونه رو ۱۵ رج میبافیم.کور میکنیم.دوتااز این بافت میبافیم یکی برای جلوی لباس یکی برای پشت لباس.
برای دگمه پهلوش ۱۰تا دونه سر میندازیم ۱۸رج رکن میبافیم یک نوار مستطیل میشه.دوتا از این نوار برای پهلو لباس میبافیم. وصل می کنیم.درز پهلو دامن میدوزیم.برای سرشونه هاش بند میزاریم. لباس اماده است. این اندازه ها بستگی به نخ شما و تپلی بچه  داره امیدواریم که این آموزش برای شما مفید باشد

بلیط هواپیما

یک دنیا آرامش، یک دنیا احساس خوب و رسیدن به همه چیز توی دنیا با عمل به قوانین کائنات. قانون جذب را درست یاد بگیرید و هر چه که میخواهید با آن به دست بیاورید. (همراه فایلهای صوتی امیر شریفی)

loading...

پاسخ دهید