سه شنبه 28 اسفند 1397

طرز بافت سارافون بچه گانه

طرز بافت سارافون بچه گانه
3.9 امتیاز از 62 رای

آموزش یک مدل سارافن دخترانه مجلسی  رو برای شما کاربران وب سایت  ایران بانو  قرار داده ایم


طرز بافت :

سارافن دخترانه ۱۳۲ دانه سر انداخته ۱۶تا برای حاشیه .۱۸تا برای گل .۹۸تا دونه برای فاصله بین گلها.

دوردیف رکن میبافیم.بعد تقسیم میکنیم.۸تا رکن ۱۴تا رو ۳تا برای گل.۱۴تا از رو ۳تا گل.تا اخر رج.۸تای اخر رکن.(  منظور از گل یک ژته ۳تا یکی یک ژته از زیر  ) .
رج پشت کار ۸تا رکن ۱۴ تا از زیر ۳تا از رو ۱۴تا از زیر تا اخر رج ۸تا از رکن برای انداختن گل هر ۳رج یک بار میندازیم.
برای اینکه مدل کلوش وایسه هر ۹رج دوتا دونه از کنار. هر گل کم کنیم.یعنی ۹رج بافتیم ۸تا رکن دوتا یکی ۱۲ تا رو دوتا یکی یک گل.دوتا یکی ۱۲تا رو دوتا یکی.یک گل تا اخر رج.۸تا رکن. میتونیم این فاصله کم کردن ۹رج یک بار ۷رج یک بار انجام بدیم.وقتی به ارتفاع مورد نظر رسیدیم.باید بین هر گل۲تا فاصله‌.باشه.۴۸ دونه. همه رو رکن میبافیم تا۱۰ رج  . ۱۰تا دونه از اول بافت ۱۰تا از اخر بافت میزاریم بقیه دونه هارو کور میکنیم. هرکدام از این ۱۰ تا دونه رو ۱۵ رج میبافیم.کور میکنیم.دوتااز این بافت میبافیم یکی برای جلوی لباس یکی برای پشت لباس.
برای دگمه پهلوش ۱۰تا دونه سر میندازیم ۱۸رج رکن میبافیم یک نوار مستطیل میشه.دوتا از این نوار برای پهلو لباس میبافیم. وصل می کنیم.درز پهلو دامن میدوزیم.برای سرشونه هاش بند میزاریم. لباس اماده است. این اندازه ها بستگی به نخ شما و تپلی بچه  داره امیدواریم که این آموزش برای شما مفید باشد

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش بافتن سارافون دخترانه

آموزش بافتن سارافون دخترانه5 امتیاز از 1 رای کاموا با ضخامت متوسط ۳۰۰گرم رنگی ۵۰ …