یکشنبه 29 بهمن 1396

عروسک قلاب بافی پلنگ صورتی

پلنگ صورتى باقلاب
اول از پوزه شروع کردم حلقه طلایی زدم و توش ۶ تا پایه زدم

۴ رج سفید بافتم

تو ۴رج دونه ها رو به ۱۸ رسوندم

بعد ۴ رج صورتی بافت

بعد که میخواست به قسمت سرش برسه دوطرف پوزه رو ۵ تا دونه رو دوتایی بافتم تا بافتم مثل بیضی بشه۵ رج بافتم و شروع کردم به دونه کم کردن تا سرش بیضی بشه

برای گوش و چشمش هم دوباره حلقه طلایی زدم .برای گوش ۲۰ تا پایه و برای چشم ۶ تا پایه زدم

پا هم اول ۶ تا زنجیره زدم دورتادور زنجیره رو پایه زدم۵ رج بافتم و شروع کردم به کن کردن دونه ها تا مثل کفش بشه.بعد دونه هارو از یک طرف کم کردم ولی از طرف پشت پا همونجوری بافتم و کم نکردم تا دونه ها ۱۳ تا موند .

۱۷ رج بافتم پاها رو بعد کنارهم گذاشتم و دونه هارو دورتادور بافتم تا بدنش درست بشه

برای بدنش هم حدودا به ۴۰ تا دونه رسید ۳ رج بافتم و بعد هر ۵ تا دونه دوتا یکی کردم پایه هارو تا بدنش جمع بشه

تا به ۱۰ تا دونه رسید که گردنش بود .گردنش هم سه رج بافتم و کور کردم

برای دستش هم حلقه طلایی ۶ تا بعد ۹ تا بعد ۱۱ تا رسوندم دونه ها .برای شصتش هم پایه فندقی بافتم

دونه ها روبافتم تا بالای دستش حدود ۱۷ رج شد دستش
برای دمش هم حلقه ۶ تایی وبه ۸ رسوندم دونه هارو حدود ۲۵ رج بافتم و به بدنش وصل کردم

از همه سختتر دمش بود چون نازک بود نمیشد دونه بگیری و ببافی .بعد هم با سوزن و نخ دهن و پوزه گذاشتم براش.چشمش مروارید و ابروهاشم ملیله هست.که با نخ و سوزن بهش دوختم

یک دنیا آرامش، یک دنیا احساس خوب و رسیدن به همه چیز توی دنیا با عمل به قوانین کائنات. قانون جذب را درست یاد بگیرید و هر چه که میخواهید با آن به دست بیاورید. (همراه فایلهای صوتی امیر شریفی)

loading...

این مطالب را نیز ببینید!

رومیزی قلاب بافی با نقشه

ایران بانو : یک رومیزی بسیار زیبا همراه با نقشه  و روش نصب گلها امیدواریم …

پاسخ دهید