دوشنبه 12 خرداد 1399

بافت فیل قلاب بافی

ایران بانو :برای دیدن انواع آموزشهای بافتنی و قلاب بافی همراه با فیلم به وب سایت http://iranbanou.com/ctg/Education-crocheting-and-knitting مراجعه کنید

اموزش فیل
اندازه نهایی با نخ گوکسیم نشسته سی سانتیمتر
کاموای مصرفی گوکسیم یک کلاف کامل صد گرمی
سر:به شصت میرسونیم هشت رج ساده و سپس به فاصله یک رج ساده کم کرده کور میکنیم و نخ را قطع نمی کنیم چند بار قلاب را داخل برده نخ را میگیریمو بیرون میاوریم و انتها را گره زده و بصوره منگوله در میاوریم
بدن:به شصت میرسانیم هشت رج ساده و سه رج در میان کم میکنیم تا به دوازده برسد
پاها:به شصت میرسانیم مثل پای موش دیواره دار میبافیم و دورج در میان کم میکنیم تا دوازده
دستها:به سیو شش میرسانیم دیواره دار میبافیم دورج ساده سپس سه رج در میان کم تا شش
خرطوم:مثل شاخ بز با این تفاوت که ابتدا شش زنجیره زده داخلش را پایه میزنیم و بعد وصل میکنیم هر دو رج یکی اضاف میشود به ده که رسی هر رج یکی تا به اندازه دلخواه برسد
گوشها:به شصت میرسانیم سپس یک ضلع شش ضلعی را رفتو بر گشت می بافیم از هر طرف در هر رج یکی نمی بافیم تا به پنج برسدسپس یکدور کل گوش را پایه کوتاه میزنیم
دم:به شش رسانده به اندازه دلخواه میبافیم وسرش را منگوله میزنیم.

 

و به  کانال ایران بانو بپیوندید

 

http://iranbanou.com/magazin/229843

 

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.