پنج شنبه 3 بهمن 1398

آموزش بافت شلوار

آموزش بافت شلوار با قلاب , شلوار بافتنی

کلاف نازک، میل شماره 3.5
با نخ نازک 60 دانه برای دور مچ سر بیاندازید.
5سانت کشباف 2زیر 2رو ببافید.
سپس دانه ها را تقسیم بندی کنید:
10دانه اول را به زیر ببافید(ساده بافی)
 4دانه از رو ببافید
 10دانه به زیر ببافید(این ده دانه برای مدل برگ میباشد)
2 دانه به رو
8 دانه به زیر (این هشت دانه برای بافت پیچ میباشد)
2 دانه به رو
 10 دانه به زیر( این ده دانه مجدد برای بافت مدل برگ میباشند)
4 دانه به رو ببافید.
10 دانه آخر رج را هم به زیر (ساده بافی) کنید.
???? آموزش بافت پیچ قبلا بارها در کانال عنوان شده است. هر شش رج یکبار پیچ را تکرار کنید

 

???? آموزش بافت مدل برگ:
زمانی که به ده دانه بافت برگ رسیدید:
رج اول: یک ژته بیندازید. چهار دانه از زیر ببافید. دو دانه را یکی کنید. چهار دانه اخر را به زیر ببافید.
رج دوم: یک دانه به زیر ببافید. یک ژته، چهار دانه به زیر، دو تا یکی، سه دانه اخر به زیر
رج سوم: دو دانه به زیر، یک ژنه، چها  دانه به زیر، دو تا یکی، دو دانه اخر به زیر
رج چهارم: سه دانه به زیر، یک ژته، چهار دانه به زیر، دو تا یکی، یک دانه به زیر
رج پنچم: چهار دانه به زیر، یک ژته، چها  دانه به زیر، دو تا یکی
(لطفا توجه کنید رج های پشت کار هر دانه سر جای خودش بافته میشود و این دستور برای رج های روی کار است)
هر 10 رج 1دانه به 10 دانه ساده بافی دوطرف شلوار اضافه کنید.
به اندازه بلندی پا ببافید.
سپس در ابتدای هر رج یک دانه اضافه کنید. این کار را چهار بار تکرار کنید.

 

3رج بدون اضافه کردن ببافید.
 بعد در ابتدای رج یک بار دو تا یکی کنید. در برگشت نیز یکبار در ابتدای رج دو تا یکی کنید. 3 رج بدون کم و زیاد کردن ببافید.
مجدد یک بار در ابتدای رج و یک بار در ابتدای رج برگشت دو تا یکی کنید.
 به اندازه فاق بدون کم و زیاد کردن ببافید. 3سانتیمتر آخر کار را کشباف دولا ببافید وکور کنید.
هر دو پا را مانند هم ببافید و بدوزید.
فیلم اموزش بافت شلوار

شلوار بافتنی | آموزش بافت شلوار با قلاب

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش بافت دستگیره با قلاب سری هفتم

بافت دستگیره دستگیره بافتنی مواد لازم : سه کلاف نخ با سه رنگ همخوان,قلاب همخون …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.