یکشنبه 30 مهر 1396

طرز بافت مدل کج راه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 26 امتیاز
:
بافت پر مگسی ,بافت مدل پا گنجشکی ,بافت پا گنجشکی ,بافت مدل کج راه, طرز بافت مدل کج راه, آموزش بافت مدل کج راه, آموزش بافت مدل لانه زنبوری, آموزش بافت مدل نخودی, آموزش بافت مدل پیچ ,آموزش قلاب بافی, اموزش قلاب بافی مبتدی, اموزش بافت ساده
 آموزش این مدل:
ﺭﺝ ﺍﻭل
ﻝ:ﺳﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ (ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻣﯿﺒﺎﻓﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﻞ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﺎﻭﺭﯾﻢ+۱ﮊﺗﻪ+ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﻓﯿﻢ ﻭﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﯿﻞ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺎﻭﺭﯾﻢ)+۱ﺩﺍﻧﻪ ﺯﯾﺮ….ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ
ﺭﺝ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺟﻬﺎﯼ ﺯﻭﺝ :ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ
ﺭﺝ ﺳﻮﻡ:۲ﺩﺍﻧﻪ ﺯﯾﺮ+ﺳﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ (ﺑﻬﻤﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺝ ﺍﻭﻝ)+۱ﺩﺍﻧﻪ ﺯﯾﺮ+…ﺗﺎﺁﺧﺮ ﺭﺝ ﮐﻪ ۲ﺩﺍﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﻓﯿﻢ
ﻧﮑﺘﻪ:ﺭﺝ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺭﺟﻬﺎﯼ ﻓﺮﺩ ﭘﺎ ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺭﺝ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺒﺎﻓﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺭﺝ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺭﺝ ﺳﻮﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺭﺝ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ…

طرز بافت مدل کج راه

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

loading...

این مطالب را نیز ببینید!

اصول اولیه بافت اشارپ ( فیلم )

19 امتیاز : فیلم اموزش اصول اولیه بافت اشارپ را مشاهده میکنید اصول اولیه بافت …

پاسخ دهید