سه شنبه 29 اسفند 1396

آموزش تزیین خرما ( فیلم )

فیلم آموزش چند نوع تزیین خرما را مشاهده میکنید این فیلم فارسی است و تزیین خرما به شکل درخت نخل و همچنین تزیین خرما به شکل گل را آموزش میدهد

تزیین-خرما
تزیین-خرما

loading...