جمعه 25 آبان 1397

اموزش شال گردن بافتنی جدید

اموزش شال گردن بافتنی جدید
4 امتیاز از 10 رای

اموزش شال گردن بافتنی

اموزش شال گردن بافتنی جدید :

شال:۳۰ دانه سر انداخته تا۱۰سانت یک زیر یک رو میبافیم سپس دانه هارا به سه قسمت تقسیم کرده و جداگانه میبافیم تا ۱۰سانت مانده ب پایان شال همه دانه هارا که بافتیم مانند گیس از هم رد میکنیم و همه را باهم روی میل قرار میدهیم و۱۰سانت دیگر میبافیم سپس کور میکنیم

 

کلاه: به اندازه دور سر دانه سر انداخته بافت زیر و رو را پیاده میکنیم قسمت وسط کلاه را مشخص کرده۱۰دانه وسط را برای پیچ بصورت ساده بافی میبافیم بقیه دانه ها هم همان یک زیر یک رو است هر ۸رج دانه هایی ک برای پیچ بافته بودیم را جابجا کرده یعنی ۵دانه اول را از میل چپ دراورده ۵تای دوم روی میل کمکی سپس ۵تای اول ب میل چپ برگردانده و۵تای میل کمکی را دوباره ب میل چپ برمیگردانیم بهمین صورت بافت کلاه را پیش میبریم تا بلندی مورد نظر سپس دانه هارا ق۲تایکی کرده و رج بعد نخ را از دانه ها رد کرده و میکشیم و منگوله میزنیم برای قسمت گوش ها هم دانه گیری کرده هر یک رج در میان از دو طرف کم کرده تا پایین گوش سپس کور کرده و منگوله میزنیم

اموزش شال گردن بافتنی جدید

 

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

این مطالب را نیز ببینید!

بافت شال گردن فانتزی ( دو مدل )

بافت شال گردن فانتزی ( دو مدل )به این مطلب امتیاز دهید آموزش تصویری بافت …