جمعه 2 فروردین 1398

اموزش شال گردن بافتنی جدید

اموزش شال گردن بافتنی جدید
4.1 امتیاز از 20 رای

آموزش شال گردن بافتنی دخترانه, آموزش بافت شال گردن دخترانه

آموزش شال گردن بافتنی دخترانه جدید :

شال گردن بافتنی :۳۰ دانه سر انداخته تا۱۰سانت یک زیر یک رو میبافیم سپس دانه هارا به سه قسمت تقسیم کرده و جداگانه میبافیم تا ۱۰سانت مانده ب پایان شال همه دانه هارا که بافتیم مانند گیس از هم رد میکنیم و همه را باهم روی میل قرار میدهیم و۱۰سانت دیگر میبافیم سپس کور میکنیم

 

کلاه: به اندازه دور سر دانه سر انداخته بافت زیر و رو را پیاده میکنیم قسمت وسط کلاه را مشخص کرده۱۰دانه وسط را برای پیچ بصورت ساده بافی میبافیم بقیه دانه ها هم همان یک زیر یک رو است هر ۸رج دانه هایی ک برای پیچ بافته بودیم را جابجا کرده یعنی ۵دانه اول را از میل چپ دراورده ۵تای دوم روی میل کمکی سپس ۵تای اول ب میل چپ برگردانده
و۵تای میل کمکی را دوباره ب میل چپ برمیگردانیم بهمین صورت بافت کلاه را پیش میبریم تا بلندی مورد نظر سپس دانه هارا ق۲تایکی کرده و رج بعد نخ را از دانه ها رد کرده و میکشیم
و منگوله میزنیم برای قسمت گوش ها هم دانه گیری کرده هر یک رج در میان از دو طرف کم کرده تا پایین گوش سپس کور کرده و منگوله میزنیم

آموزش بافت شال گردن دخترانه با میل :

آموزش بافت شال گردن دخترانه با میل,شال گردن بافتنی

اندازه: تک سایز
ابعاد: ۱۸*۱۵۰ سانتیمتر
وسایل لازم:
· کاموا ۵۰ گرم
· میل دو طرفه شماره ۳
کاموا و میل باید به گونه باشد که ۲۴ دونه در ۴۸ ردیف با میل شماره ۳ و بافت ابری دارای ابعاد ۱۰*۱۰ باشد اگر با کاموای شما این ابعاد حاصل نشد به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دونه هائی که باید سرانداخته شود را حساب کنید.
توضیحات:
بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود
بافت ابری در حالت بدون درز: یک دور زیر، یک دور رو

نحوه بافت شال گردن دخترانه

هر موقع که از وسط کار دور خواهیم زد، دونه اول را نبافته بگیری، کاموا را بکشید و سف کنید و برگردید، این کار برای این است که در وسط کار سوراخ نداشته باشیم
ابتدا ۳۰ دونه با میلهای شماره ۳ سربیاندازید. دو رج بافت ابری ببافید. بعد از دونه دهم و بیستم علامت بگذارید.
به صورت زیر ادامه دهید:
۱۰ دونه با بافت ساده، ۱۰ دونه بعدی با بافت ابری (نکته گفته شده در بالا را رعایت کنید)، ۱۰ دونه آخر بافت ساده.
وقتی شش رج بافتید، رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: *
۱۰ دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین ده دونه را ببافید. ۸ دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین ۸ دونه را ببافید. ۶ دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین ۶ دونه را ببافید. ۴ دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین ۴ دونه را ببافید. ۲ دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین ۲ دونه را ببافید. حالا در رج بعد به اینصورت ببافید: ۱۰ دونه ابتدا بافت ساده، ۱۰ دونه بعد بافت ابری، ۱۰ دونه آخر بافت ساده

رج بعد را از پشت کار به صورت زیر ببافید:

۱۰ دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و همین ۱۰ دونه را ببافید. ۸ دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین ۸ دونه را ببافید. ۶ دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره
همین ۶ دونه را ببافید. ۴ دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین ۴ دونه را ببافید. ۲ دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین ۲ دونه را ببافید.

سه رج به صورت زیر ببافید:

۱۰ دونه ابتدا بافت ساده، ده دونه بعد بافت ابری، ده دونه آخر بافت ساده* فاصله بین دو * را تا زمانی که اندازه کار ۱۵۰ سانتیمتر شود تکرار کنید.
بعد دو رج بافت ابری در تمامی ۳۰ دونه ببافید.

آموزش شال گردن بافتنی دخترانه| آموزش بافت شال گردن دخترانه با میل

 

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش شال گردن و کیف بافتنی

آموزش شال گردن و کیف بافتنی5 امتیاز از 2 رای وسایل مورد نیاز ۴ کلاف …