جمعه 3 خرداد 1398

آموزش بافت مدل بال فرشته

طرز بافت مدل بال فرشته

آموزش بافت مدل بال فرشته

: جای ۸ دانه را با هم عوض می کنیم ( پیچ) به طوری که ۴ دانه روی میل اول به سمت عقب و ۴ دانه دوم روی میل کمکی به سمت جلو و هر ۸ دانه را به زیر می بافیم
 توضیح c8f : جای ۸ دانه را با هم عوض می کنیم ( پیچ) به طوری که ۴ دانه روی میل اول به سمت جلو و ۴ دانه دوم روی میل کمکی به سمت عقب و هر ۸ دانه را به زیر می بافیم
برای بافت این مدل باید ۲۶ دانه سر انداخت و روش بافت به این صورت است :
رج ۱ : ۹ زیر – ۸ رو – ۹ زیر
رج ۲ : ۹ رو – ۸ زیر – ۹ رو
رج ۳ : ۷ زیر – یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید- ۳ رو – ۱ دونه اضافه کن – ۲ رو – ۱ دونه اضافه کن – ۳ رو – ۲ تا یکی از زیر – ۷ زیر
رج ۴ : ۸ رو – ۳ زیر – ۱ رو – ۲ زیر – ۱ رو – ۳ زیر – ۸ رو
رج ۵ : ۶ زیر – یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید – ۳ رو – ۱ دونه اضافه کن – ۱ زیر – ۲ رو – ۱ زیر – ۱ دونه اضافه کن – ۳ رو – ۲ تا یکی از زیر – ۶ زیر
رج ۶ : ۷ رو – ۳ زیر – ۲ رو – ۲ زیر – ۲ رو – ۳ زیر – ۷ رو
رج ۷ : ۵ زیر – یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید – ۳ رو – ۱ دونه اضافه کن – ۲ زیر – ۲ رو – ۲ زیر – ۱ دونه اضافه کن – ۳ رو – ۲تا یکی از زیر – ۵ زیر
رج ۸ : ۶ رو – ۳ زیر – ۳ رو – ۲ زیر – ۳ رو – ۳ زیر – ۶ رو
رج ۹ : ۴ زیر – یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید – ۳ رو – ۱ دونه اضافه کن – ۳ زیر – ۲ رو – ۳ زیر – ا دونه اضافه کن – ۳ رو – ۲تا یکی از زیر – ۴ زیر
رج ۱۰ : ۵ رو – ۳ زیر – ۴ رو – ۲ زیر – ۴ رو – ۳ زیر – ۵ رو
رج ۱۱ : ۳ زیر – یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید – ۳ رو – ۱ دونه اضافه کن – ۴ زیر – ۲ رو – ۴ زیر – ۱ دونه اضافه کن – ۳ رو – ۲تا یکی از زیر – ۳ زیر
رج ۱۲ : ۴ رو – ۳ زیر – ۵ رو -۲ زیر – ۵ رو – ۳ زیر – ۴ رو
رج ۱۳ : ۲ زیر – یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید – ۳ رو – ا دونه اضافه کن – ۵ زیر – ۲ رو – ۵ زیر – ۱ دونه اضافه کن – ۳ رو – ۲تا یکی از زیر – ۲ زیر
رج ۱۴ : ۳ رو – ۳ زیر – ۶ رو – ۲ زیر – ۶ رو – ۳ زیر – ۳ رو
رج ۱۵ : ۱ زیر – یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید – ۳ رو – ۱ دونه اضافه کن – ۶ زیر – ۲ رو – ۶ زیر – ۱ دونه اضافه کن – ۳ رو – ۲ تا یکی از زیر – ۱ زیر
رج ۱۶ : ۲ رو – ۳ زیر – ۷ رو – ۲ زیر – ۷ رو – ۳ زیر – ۲ رو
رج ۱۷ : یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید – ۳ رو – ۱ دونه اضافه کن – ۷ زیر – ۲ رو – ۷ زیر – ۱ دونه اضافه کن – ۳ رو – ۲تا یکی از زیر
رج ۱۸ : ۱ رو – ۳ زیر – ۸ رو – ۲ زیر – ۸ رو – ۳ زیر – ۱ رو
رج ۱۹ : ۱ زیر – ۳ رو – c8b – 2 طبق توضیح – ۲ رو – c8f طبق توضیح – ۳ رو – ۱ زیر.

 

رج ۲۰ : ۱ رو – ۳ زیر – ۸ رو – ۲ زیر – ۸ رو – ۳ زیر – ۱ رو
رج ۲۱ : ۱ زیر – ۱ دونه اضافه کن -۳ رو – ۲تا یکی از زیر – ۶ زیر – ۲ رو – ۶ زیر – یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید – ۳ رو – ۱ دونه اضافه کن -۱ زیر
رج ۲۲ : ۲ رو – ۳ زیر – ۷ رو – ۲ زیر – ۷ رو – ۳ زیر – ۲ رو
رج ۲۳ : ۲ زیر – ۱ دونه اضافه کن – ۳ رو – ۲ تا یکی از زیر – ۵ زیر – ۲ رو – ۵ زیر – یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید – ۳ رو – ۱ دونه اضافه کن – ۲ زیر
رج ۲۴ : ۳ رو – ۳ زیر – ۶ رو -۲ زیر – ۶ رو – ۳ زیر – ۳ رو
رج ۲۵ : ۳ زیر – ۱ دونه اضافه کن – ۳ رو – ۲ تا یکی از زیر – ۴ زیر – ۲ رو – ۴ زیر – یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن بیندازید – ۳ رو – ۱ دونه اضافه کن – ۳ زیر
رج ۲۶ : ۴ رو – ۳ زیر – ۵ رو ۲ زیر – ۵ رو – ۳ زیر – ۴ رو
رج ۲۷ : ۴ زیر – ۱ دونه اضافه کن – ۳ رو – ۲ تا یکی از زیر – ۳ زیر – ۲ رو – ۳ زیر – یه دونه نبافته به میل راست بگیرین البته از زیر ودر جهت مخالف(یعنی از کنار) ۱دانه از زیر ببافید و دانه نبافته را روی آن ب

آموزش بافت مدل بال فرشته

به جمع ما بپیوندید @iranbanou_com

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

آموزش بافت مدل بال فرشته
3.5 امتیاز از 2 رای

این مطالب را نیز ببینید!

بافت کلاه پولکی

آموزش بافت کلاه ساده آموزش بافت کلاه ساده با طرح پولکی : طرز بافت کلاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.