دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی / رموز خانه داری / آموزش قلاب بافی و بافتنی / آموزش بافت عروسک حاجی فیروز

آموزش بافت عروسک حاجی فیروز

آموزش بافت عروسک حاجی فیروز, بافت عروسک حاجی فیروز,طرز ساخت عروسک حاجی فیروز , ساخت عروسک حاجی فیروز

از پاها شروع میشه با کاموای مشکی

 

٧دانه سر انداخته رج اول به هر دانه یکی اضافه شه ١۴دانه شود
۴رج ببافید
بعد نخ رو عوض کنید ١٠رج دیگه قرمز ببافید
حالا پای بعدی رو ببافید به اندازه پای اول شد تو یه میل همه دونها رو قرار بدین
٢٨دانه میشه
١٢-١۴رج ببافید
فرم دادن شانه
٢٨دانه رو تو یه رج طوری کم کنید بشه ٢۴دانه
کاموای قرمز رو پاره کنید کاموای مشکی رو شروع کنید
فرم دادن سر
٢۴دانه٣۶دانه بشود ١۶راه ادامهبدین
بعد دو دانه یکی کنید همه دونها رو با نخ وسوزن رد کنید خوب بکشید
حالا همه قسمتها رو با رنگ کاموا خودش بدوزید تکه وسط پشت باز باشه الاف بریزید
بعد پر کردن بدن دور شروع سر رو با نخ رد کنید وخوب بکشید ببندید
دستها
از بالای دستشروع میشه ١٢دانه سر انداخته ٨راه ببافید
حالا رنگ قرمز رو پاره کنید با رنگ مشکی ۴راه ببافید بهد دو تا یکی کرده ۶دانه بشه با نخ رد کردن بکشید و بدوزی و پر کرده به بدنه بدوزید
کلاه
۴٢ دانه سر انداخته از راه اول زیر راه دوم رو راه سوم زیر اما از این راه تمام راهای فرد از هر دو طرف ١دوتا یکی کنید تا دونها به ۵تا برسه کور کنید و از پشت بدوزید و به سر وصل کنید
چشم و دهن رو بدوزید از چشمتز مروارید سفید استفاده کنید
دامن
۶۵دانه سر انداخته ببافید قد دامن دلبخواه هست به اندازه شد دوتا یکی کنید بعد رو ببافید راه زیر رو سه تا یکی کنید کور کنید
دامن رو دوخته به تنه بدوزید قسمت کمرش رو
با قیطون طلایی دور کلاه کمر ولبه دامن رو طلایی بدوزید
دایره دست حاجی فیروز یه حلقه به اندازه دست حاجی فیروز درست کتید یه ردیف پایه کرتاه به اندازه دانها ببافید تمام کنید حلقه رو تو دست حاجی فیروز بزارید

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

loading...