یکشنبه 15 تیر 1399

فیلم آموزش بافت لباس نوزاد

فیلم آموزش بافت لباس نوزاد را با آموزش کاملا فارسی از بهترین اساتید ببینید

آموزش لباس بافتنی نوزاد :

هپی بیبی.2کلاف صورتی.1کلاف صورتی ملایم.1کلاف سفید.
میل شماره 3
مناسب برای 3الی9ماه

بافت لباس نوزاد,آموزش لباس بافتنی نوزاد

نوع بافت: ساده بافی.روبافی.رکن.مدل برگ

?ژاکت:

با نخ صورتی 99دانه سرانداخته.4رج رکن میبافیم.بعد از آن از هر دوطرف 8دانه را برای سجاف رکن ادامه داده و روی سجاف سمت راست 3عدد جا دکمه درست میکنیم.دانه های وسط را ابتدا ب هر دانه 1دانه اضافه کرده ب 168 دانه رسانده و 6رج 3رو 3زیر میبافیم.

در رج بعدی در کنار دانه های سجاف مدل نیم برگ و روی دانه های دیگر هر 15دانه مدل تمام برگ را شروع میکنیم.در این میان از هردوطرف مدل برگ 1دانه را رو بافته و دانه های دیگر را 3رو،3زیر ادامه میدهیم.

تعداد دانه ها ب 291دانه ک رسید،ب صورت 41+66+77+66+41بافت را تقسیم کرده و بدین ترتیب بافت را ادامه میدهیم.41

دانه های آستین ها را 10رج دیگر بافته و بعد از آن 3دانه های زیر را هر 6رج یکبار 3دفعه با توجه ب عکس ب سمت علامت+ راه برده و دانه های رو ک در میان هستند را اضافه میکنیم.

روی 3دانه های زیر مدل برگ کوچک بافته و دانه هارا کور میکنیم.

?جلیقه.جلو:

از سرشانه شروع ب بافت کرده با نخ صورتی روشن 18 دانه سرانداخته 4سانت رکن میبافیم.بعد دانه هارا ب صورت 6رکن.2رو.2زیر.2رو.6رکن مرتب کرده و 20رج میبافیم.سپس هر4رج یکبار از هر دوطرف دانه های 2زیر 4دفعه 1دانه ب دانه های رو ک در میان هستن اضافه میکنیم.

بدین ترتیب دانه های 2زیر با توجه ب عکس ب سمت علامت+راه برده میشود.همزمان با اینکار از کنار 6دانه رکن سمت سجاف در هر رج رفت 1دانه اضافه میکنیم.قد بافت ب 12سانت ک رسید در سجاف حلقه ی آستین 4بار 1دانه اضافه میکنیم.

در سمت وسط ب صورت 6رکن 10رو ک ادامه میدهیم در این میان زیر دانه ی 2زیر یک مدل برگ مانند نقشه میبافیم.ژته های قسمت پایین برگ بزرگ را انجام نمیدهیم.

پس از مدل با رکن ادامه داده از یک طرف ب صورت 3دانه بافته برگشته.6دانه بافته برگشته و تا آخر ب همین ترتیب دانه هارا ب اتمام رسانده و کور میکنیم.

آموزش بافت لباس نوزاد دخترانه

بافت لباس نوزاد,آموزش لباس بافتنی نوزاد

پشت:

60دانه سرانداخته 4سانت رکن میبافیم.بعد با روبافی ادامه داده 20دانه ی وسط را از بین خود بافته در هررج از هر دوطرف 3دانه ب دانه های وسط اضافه میکنیم و 9سانت میبافیم.

6دانه از هر دوطرف را رکن میبافیم و از کنار دانه های رکن 6بار 1دانه برای حلقه آستین کور میکنیم بعد 28رج دیگر بافته و با 4سانت رکن کار را ب پایان میرسانیم.

?کلاه:با نخ صورتی 16دانه سر انداخته 3رج ساده بافته و در این میان در هررج با دانه درآوردن از هر دانه.تعداد دانه هارا ب 65 میرسانیم.در رج بعد ب صورت 1رو 3زیر 3رو 3زیر….3زیر 1رو تا آخر رج دانه ها را مرتب کرده و مدل میبافیم.از هردو طرف دانه های 1رو در هررج رفت 10دفعه 1دانه اضافه کرده و از هردوطرف دانه های 3زیر نیز در هر رج 4دفعه 2دانه اضافه میکنیم بعد مانند نقشه برگ کوچک مدل را بافته و پس از اتمام مدل کار را ب پایان میرسانیم.

?کفش:

 

با نخ صورتی روشن 39دانه سرانداخته 9رج رکن میبافیم بعد با رو بافی ادامه داده در وسط 1عدد برگ کوچک را مانند نقشه قرار میدهیم.پس از اتمام مدل 13دانه ی وسط را بین خود بافته در هررج از دانه های هردوطرف 13دانه 1دانه کور میکنیم تا 6دانه باقی بماند ازین ب بعد 2دانه از هردوطرف 13دانه و 1دانه از 6دانه های هردوطرف را ب صورت 3تا یکی کور میکنیم تا دانه ها ب اتمام برسد.

?دامن:با نخ سفید 76 دانه سرانداخته 6سانت 2زیر 2رو کشباف بافته و با ساده بافی ادامه میدهیم.قد بافت ب 15سانت ک رسید از هردوطرف در هررج رفت و برگشت 1دانه کور میکنیم تا 16دانه باقی بماند.16دانه را یکباره کور میکنیم

تکه ی روی کمر:16دانه سرانداخته 18رج 2زیز 2رو کشباف بافته و کور میکنیم.2عدد میبافیم.

?برگ لبه ی دامن:

6دانه سرانداخته 1رج 3زیر 3رو بافته و روی دانه های 3زیر برگ کوچک را شروع میکنیم دراین میان از یک طرف 3رو در هررج رفت 1دانه اضافه میکنیم پس از اتمام مدل 6دانه ی قسمت برگ را کور کرده و با 6دانه ی باقی مانده مدل برگ جدید را شروع میکنیم.ب همین ترتیب ب اندازه ی دور لبه ی دامن حدود 50سانت بافته و ب لبه ی دامن میدوزیم.

آموزش لباس بافتنی نوزاد

فیلم آموزش بافت لباس نوزاد

این مطالب را نیز ببینید!

اموزش بافت هندوانه

ایران بانو : یک ایده بسیار خوب برای دکوراسیون شب یلدا بافتن قاچ های هندوانه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.