جمعه 22 فروردین 1399
صفحه اصلی » رموز خانه داری » آموزش قلاب بافی و بافتنی » فیلم آموزش بافت لباس نوزاد

فیلم آموزش بافت لباس نوزاد

فیلم آموزش بافت لباس نوزاد را با آموزش کاملا فارسی از بهترین اساتید ببینید

آموزش لباس بافتنی نوزاد :

هپی بیبی.2کلاف صورتی.1کلاف صورتی ملایم.1کلاف سفید.
میل شماره 3
مناسب برای 3الی9ماه

بافت لباس نوزاد,آموزش لباس بافتنی نوزاد

نوع بافت: ساده بافی.روبافی.رکن.مدل برگ

?ژاکت:

با نخ صورتی 99دانه سرانداخته.4رج رکن میبافیم.بعد از آن از هر دوطرف 8دانه را برای سجاف رکن ادامه داده و روی سجاف سمت راست 3عدد جا دکمه درست میکنیم.دانه های وسط را ابتدا ب هر دانه 1دانه اضافه کرده ب 168 دانه رسانده و 6رج 3رو 3زیر میبافیم.

در رج بعدی در کنار دانه های سجاف مدل نیم برگ و روی دانه های دیگر هر 15دانه مدل تمام برگ را شروع میکنیم.در این میان از هردوطرف مدل برگ 1دانه را رو بافته و دانه های دیگر را 3رو،3زیر ادامه میدهیم.

تعداد دانه ها ب 291دانه ک رسید،ب صورت 41+66+77+66+41بافت را تقسیم کرده و بدین ترتیب بافت را ادامه میدهیم.41

دانه های آستین ها را 10رج دیگر بافته و بعد از آن 3دانه های زیر را هر 6رج یکبار 3دفعه با توجه ب عکس ب سمت علامت+ راه برده و دانه های رو ک در میان هستند را اضافه میکنیم.

روی 3دانه های زیر مدل برگ کوچک بافته و دانه هارا کور میکنیم.

?جلیقه.جلو:

از سرشانه شروع ب بافت کرده با نخ صورتی روشن 18 دانه سرانداخته 4سانت رکن میبافیم.بعد دانه هارا ب صورت 6رکن.2رو.2زیر.2رو.6رکن مرتب کرده و 20رج میبافیم.سپس هر4رج یکبار از هر دوطرف دانه های 2زیر 4دفعه 1دانه ب دانه های رو ک در میان هستن اضافه میکنیم.

بدین ترتیب دانه های 2زیر با توجه ب عکس ب سمت علامت+راه برده میشود.همزمان با اینکار از کنار 6دانه رکن سمت سجاف در هر رج رفت 1دانه اضافه میکنیم.قد بافت ب 12سانت ک رسید در سجاف حلقه ی آستین 4بار 1دانه اضافه میکنیم.

در سمت وسط ب صورت 6رکن 10رو ک ادامه میدهیم در این میان زیر دانه ی 2زیر یک مدل برگ مانند نقشه میبافیم.ژته های قسمت پایین برگ بزرگ را انجام نمیدهیم.

پس از مدل با رکن ادامه داده از یک طرف ب صورت 3دانه بافته برگشته.6دانه بافته برگشته و تا آخر ب همین ترتیب دانه هارا ب اتمام رسانده و کور میکنیم.

آموزش بافت لباس نوزاد دخترانه

بافت لباس نوزاد,آموزش لباس بافتنی نوزاد

پشت:

60دانه سرانداخته 4سانت رکن میبافیم.بعد با روبافی ادامه داده 20دانه ی وسط را از بین خود بافته در هررج از هر دوطرف 3دانه ب دانه های وسط اضافه میکنیم و 9سانت میبافیم.

6دانه از هر دوطرف را رکن میبافیم و از کنار دانه های رکن 6بار 1دانه برای حلقه آستین کور میکنیم بعد 28رج دیگر بافته و با 4سانت رکن کار را ب پایان میرسانیم.

?کلاه:با نخ صورتی 16دانه سر انداخته 3رج ساده بافته و در این میان در هررج با دانه درآوردن از هر دانه.تعداد دانه هارا ب 65 میرسانیم.در رج بعد ب صورت 1رو 3زیر 3رو 3زیر….3زیر 1رو تا آخر رج دانه ها را مرتب کرده و مدل میبافیم.از هردو طرف دانه های 1رو در هررج رفت 10دفعه 1دانه اضافه کرده و از هردوطرف دانه های 3زیر نیز در هر رج 4دفعه 2دانه اضافه میکنیم بعد مانند نقشه برگ کوچک مدل را بافته و پس از اتمام مدل کار را ب پایان میرسانیم.

?کفش:

 

با نخ صورتی روشن 39دانه سرانداخته 9رج رکن میبافیم بعد با رو بافی ادامه داده در وسط 1عدد برگ کوچک را مانند نقشه قرار میدهیم.پس از اتمام مدل 13دانه ی وسط را بین خود بافته در هررج از دانه های هردوطرف 13دانه 1دانه کور میکنیم تا 6دانه باقی بماند ازین ب بعد 2دانه از هردوطرف 13دانه و 1دانه از 6دانه های هردوطرف را ب صورت 3تا یکی کور میکنیم تا دانه ها ب اتمام برسد.

?دامن:با نخ سفید 76 دانه سرانداخته 6سانت 2زیر 2رو کشباف بافته و با ساده بافی ادامه میدهیم.قد بافت ب 15سانت ک رسید از هردوطرف در هررج رفت و برگشت 1دانه کور میکنیم تا 16دانه باقی بماند.16دانه را یکباره کور میکنیم

تکه ی روی کمر:16دانه سرانداخته 18رج 2زیز 2رو کشباف بافته و کور میکنیم.2عدد میبافیم.

?برگ لبه ی دامن:

6دانه سرانداخته 1رج 3زیر 3رو بافته و روی دانه های 3زیر برگ کوچک را شروع میکنیم دراین میان از یک طرف 3رو در هررج رفت 1دانه اضافه میکنیم پس از اتمام مدل 6دانه ی قسمت برگ را کور کرده و با 6دانه ی باقی مانده مدل برگ جدید را شروع میکنیم.ب همین ترتیب ب اندازه ی دور لبه ی دامن حدود 50سانت بافته و ب لبه ی دامن میدوزیم.

آموزش لباس بافتنی نوزاد

فیلم آموزش بافت لباس نوزاد

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش بافت پیراهن دخترانه با قلاب

    آموزش بافت لباس دخترانه با قلاب     آموزش بافت لباس دخترانه   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.