سه شنبه 28 اسفند 1397
صفحه اصلی / رموز خانه داری / آموزش قلاب بافی و بافتنی / آموزش گام به گام قلاب بافی ۱۴

آموزش گام به گام قلاب بافی ۱۴

آموزش گام به گام قلاب بافی ۱۴
5 امتیاز از 1 رای

 

کت کوتاه با بافت موتیف آستین‌دار ,طریقه بافت سارافن, دامن سارافن ,سارافون شاپرک , آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت بلوز کوتاه,کت و دامن , بافت دامن, طریقه بافت ساق پا ,کلاه قلاببافی ,دورگیری کت, پالتوی نارنجی توری ,طریقه بافت شال گردن فانتزی ,بافت کلاه فانتزی ,طریقه بافت تل و مچ‌بند

۵ دانه بافت رکن جهت سجاف، ۴۰ دانه بافت ژور زاویه‌ای شماره ۲ ( جهت بافت مراجعه شود به صفحه ۹۹ مجله شماره ۸ )، ۵ دانه آخر را از زیر ببافید و بافت
را ا

کلاه و کت بلند بدون آستین خزدار

وسایل مورد نیاز

۷ کلاف ۱۰۰ گرمی

 میل شماره ۵/۴

 قلاب شماره ۳

طریقه بافت تکه جلو سمت راست

۵۰ دانه سر انداخته شود. یک رج از رو ببافید.

رج اول:
۵ دانه بافت رکن جهت سجاف، ۴۰ دانه بافت ژور زاویه‌ای شماره ۲ ( جهت بافت مراجعه شود به صفحه ۹۹ مجله شماره ۸ )، ۵ دانه آخر را از زیر ببافید و بافت
را ادامه دهید، به فاصله هر ۱۰ سانتیمتر یک جادکمه در سجاف ببافید. بافت را تا بلندی ۶۰ سانتیمتر ادامه دهید و از سمت سجاف جهت یقه آرشال هر یک رج
درمیان در شروع بافت یک ژته ببافید ( دانه اضافه کنید ) و بافت را تا ۲۰ سانتیمتر دیگر ادامه دهید. بعد از آن از سمت حلقه آستین ۵ دانه از زیر را جهت سجاف آستین بافت رکن ببافید و بافت را تا ۲۰ سانتیمتر دیگر ادامه دهید. البته در سمت جلوی سجاف به اضافه کردن دانه ادامه دهید. بعد همه دانه‌ها را کور کنید. سمت دیگر بافت را نیز به همین صورت ببافید.

طریقه بافت تکه پشت

۱۰۰ دانه سر انداخته شود و با بافت ژور زاویه‌ای بافت را تا بلندی حلقه آستین ادامه دهید. بعد از آن جهت سجاف آستین از هر دو طرف بافت، ۵ دانه را رکن بافته و بافت را تا بلندی ۱۷ سانتیمتر ادامه دهید و بعد از آن به اندازه سرشانه جلو از هر دو طرف بافت، دانه جدا کرده و هر دو طرف را جداگانه تا ۳۰ سانتیمتر دیگر ببافید. دانه‌های باقیمانده وسط را کور کنید. درزهای سرشانه و درزهای کناره را نیز به هم وصل کنید.

طریقه بافت یقه پشت گردن

دانه‌های رکن دو طرف یقه را دوباره دانه گرفته و هر دو طرف بافت را جداگانه تا خط وسط یقه پشت ادامه دهید. البته بدون اضافه کردن، بعد دانه‌ها را کور کنید. درز وسط یقه را بدوزید و دو تکه را نیز به لبه یقه پشت بدوزید. جهت زیبایی بیشتر دور یقه را خز بدوزید.

طریقه بافت کلاه

۶ دانه زنجیره بافته و دو سر زنجیره را با پایه کوتاه به هم وصل کرده و داخل حلقه را با پایه بلند پر کنید. در رج بعدی در تمام پایه بلندها ۲ زنجیره و یک پایه بلند ببافید و تا آخر ادامه دهید.

دور دوم:
۲ زنجیره بافته و در جاهای خالی ۲ پایه بلند ببافید و بافت را تا آخر به همین صورت ادامه دهید.متر را وسط سر گذاشته و تا رستنگاه مو را اندازه بگیرید. به شعاع همان اندازه بافت را به صورت یک دایره ببافید. نباید تا اندازه دلخواه گرد شود و اگر احساس کردیم بافت گود می‌شود علاوه بر جاهای خالی که باید ۲ پایه بلند ببافید در وسط ۲ پایه بلند رج قبل نیز ۲ پایه بلند ببافید. این کار را در یک رج یکی دوبار تکرار می‌کنید و وقتی بافت به اندازه دلخواه رسید بافت را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید، ۲ قسمت را بافته و وقتی به قسمت سوم رسیدید بافت را برگردانید و همان ۲ قسمت را تا ۳ رج ببافید بدون هیچ اضافه کردنی. یک گل رز زینتی ببافید و در قسمت خالی بدوزید. وسط گل را نیز یک تکه خز بدوزید. موفق باشید.

 

لباس مجلسی

وسایل مورد نیاز

۷ کلاف ۱۰۰ گرمی، قلاب شماره ۵/۳

طریقه بافت

۸۰ دانه سر انداخته شود.

رج اول:

روی تمام زنجیره ها بافت مربع ۲ زنجیره و یک پایه بلند را ادامه دهید.

رج دوم:
۴ دانه زنجیره بافته و یک پایه بلند در مربع اول ببافید، بعد از آن ۴ دانه زنجیره بافته و یک مربع را رد کرده، در مربع دوم با پایه کوتاه وصل کنید.
دوباره ۴ زنجیره و در مربع دوم با پایه کوتاه وصل کنید و تا آخر به همین صورت ادامه دهید.

رج سوم بافت آناناس را شروع کنید، در اول و آخر رج باید یک مربع داشته باشید و تا ۲۲ رج بافت آناناس را بدون هیچ اضافه کردنی از دو طرف بافت ببافید. بعد از آن در اولین مربع ۲ پایه بلند بافته و بعد از آن ۲ تا بافت مربع در زنجیره‌های رج قبل ببافید سپس بافت آناناس را طبق معمول ادامه دهید و در آخر رج نیز بافت را با ۲ دانه مربع و ۲ پایه بلند در مربع رج قبل به پایان برسانید. بافت را آنقدر ادامه بدهید تا تعداد مربعهای کناری به ۶ دانه برسد و در هر رج در وسط ۲ پایه بلندهای دو طرف بافت ۲ پایه بلند دیگر ببافید که این کار باعث می‌شود که هر رج به تعداد مربعهای کناری اضافه شود. وقتی تعداد مربعها به ۶ دانه رسید یک آناناس جدید را در دو طرف بافت اضافه کنید و بافت را تا بلندی دلخواه ادامه دهید که باید در کل تا خط کمر ۸ دانه آناناس کامل داشته باشید.

طریقه بافت بالاتنه

۱۰ دانه زنجیره بافته شود.

رج اول:
روی تمام زنجیره‌های بافته شده یک رج پایه بلند ببافید، به دانه آخر که رسیدید یک پایه بلند دیگر در همان دانه ببافید، ۴ زنجیره و ۲ پایه بلند در دانه بعدی بافته و بافت را دور بزنید و دوباره با پایه بلند تا آخر ببافید.

رج دوم:
۲ زنجیره بافته، بافت را برگردانید و دوباره پایه بلندها را ادامه داده تا به ۴ زنجیره رج قبل برسید در دو دانه از زنجیره‌ها ۲ دانه پایه بلند بافته و ۴ زنجیره بافته در ۲ دانه بعدی زنجیره رج قبل دوباره ۲ دانه پایه بلند ببافید و بافت پایه بلندها را ادامه دهید. بافت به صورت یک نیم دایره بافته می‌شود و بافت را تا ۱۰ رج ادامه دهید. توجه داشته باشید در بالای بافت حتماً باید در وسط ۴ زنجیره اضافه شود و در بالا بافت دور زده می‌شود اما در سمت پایین بافت برگردانده می‌شود و رج بعدی شروع می‌شود. دو تکه به همین صورت ببافید و از وسط به اندازه ۳ تا ۴ سانتیمتر ۲ تکه را به هم بدوزید،
جهت بند پشت گردن نخ را دولا کرده و از یک سمت بافت در بالا نخ را وصل کرده و به اندازه دور گردن زنجیره بافته و در سمت دیگر وصل کنید.

طریقه بافت حاشیه لباس

از یک گوشه پایین بافت نخ را وصل کرده و یک رج دور تا دور حلقه ۴ زنجیره بافته و با پایه کوتاه به فاصله‌های منظم وصل کنید.

رج دوم: به فاصله هر ۵ حلقه ۴ زنجیره ۷ پایه بلند در حلقه ششم بافته شود و بافت را تا آخر به همین صورت ادامه دهید.

رج سوم:
بافت را طبق معمول ادامه دهید و وقتی به ۷ پایه بلند رج قبل رسیدید دوباره ۷ پایه بلند روی تمام ۷ پایه بلندها ببافید البته به فاصله یک زنجیره از هم یعنی وقتی پایه بلند اول را بافتید یک زنجیره ببافید بعد پایه بلند دوم را ببافید و تا آخر به همین صورت ادامه دهید.

رج چهارم:
بافت را با کم کردن یک حلقه ۴ زنجیره ادامه دهید و وقتی به ۷ پایه بلندها رسیدید دوباره روی تمام ۷ پایه بلندها به فاصله ۲ زنجیره، ۷ پایه بلند دیگر ببافید.

رج پنجم:

با کم کردن یک حلقه ۴  زنجیره بافت را ادامه دهید و در وسط جاهای خالی ۷ پایه بلندها، ۴ پایه بلند بافته و در کنار خودش با پایه کوتاه وصل کنید و بافت را تا آخر به همین صورت ادامه دهید. در آخر باید در وسط ۷ پایه بلندها فقط دو حلقه ۴ زنجیره داشته باشید. تکه جلوی بالاتنه را به دو تکه جلو وصل کرده و جهت بالاتنه پشت ۱۵ رج از خط کمر سمت راست تا خط کمر سمت چپ ببافید. بعد از آن درزهای کناری را دوخته و دور تا دور بالاتنه را نیز با ۴ پایه بلند در یک جا و در همان جا با پایه کوتاه وصل شود. بافت را ادامه داده و به پایان برسانید، در نهایت یک لباس مجلسی بسیار شیک و زیبا خواهید داشت. امیدوارم که خانمهای عزیز این لباس را ببافند و مورد استفاده قرار دهند. موفق باشید.

کت کوتاه با بافت موتیف آستین‌دار ,طریقه بافت سارافن, دامن سارافن ,سارافون شاپرک , آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت بلوز کوتاه,کت و دامن , بافت دامن, طریقه بافت ساق پا ,کلاه قلاببافی ,دورگیری کت, پالتوی نارنجی توری ,طریقه بافت شال گردن فانتزی ,بافت کلاه فانتزی ,طریقه بافت تل و مچ‌بند

 

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

این مطالب را نیز ببینید!

ژاکت بافتنی دخترانه جلو باز

ژاکت بافتنی دخترانه جلو باز3.5 امتیاز از 47 رای ژاکت بافتنی دخترانه جلو باز,آموزش ژاکت …