سه شنبه 28 اسفند 1397
صفحه اصلی / رموز خانه داری / آموزش قلاب بافی و بافتنی / آموزش گام به گام قلاب بافی ۱۳

آموزش گام به گام قلاب بافی ۱۳

آموزش گام به گام قلاب بافی ۱۳
1.5 امتیاز از 2 رای

کت کوتاه با بافت موتیف آستین‌دار ,طریقه بافت سارافن, دامن سارافن ,سارافون شاپرک , آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت بلوز کوتاه,کت و دامن , بافت دامن, طریقه بافت ساق پا ,کلاه قلاببافی ,دورگیری کت, پالتوی نارنجی توری ,طریقه بافت شال گردن فانتزی ,بافت کلاه فانتزی ,طریقه بافت تل و مچ‌بند

سارافون شاپرک

وسایل مورد نیاز

۳ کلاف ۱۰۰ گرمی، میل شماره ۵/۴، قلاب شماره ۳

طریقه بافت بالاتنه تکه جلو

۶۰ دانه سر انداخته شود. یک رج از رو ببافید.

رج اول:
۵ دانه از زیر، ۲ دانه از رو،‌ ۶ دانه از زیر جیب پیچ گیس، ۲ دانه از رو، ۵ دانه از زیر،‌۶ دانه از رو، یکی از زیر، ۶ دانه از رو، یکی از زیر،‌۶ دانه از رو، ۵ دانه از زیر، ۲ دانه از رو، ۶ دانه از زیر جهت پیچ گیس، ‌۲ دانه از رو،‌ ۵ دانه از زیر.

بافت را از خط شکم تا بلندی حلقه آستین ادامه دهید. ۵ دانه از زیر و ۲ دانه از رو همیشه ثابت هستند. هر یک رج در میان دانه‌های پیچ گیس را جابجا کنید و هر پنج رج یکبار دانه‌های اشکی را ببافید و در رج بعدی دانه‌های اشکی را جابجا کنید. وقتی بافت به بلندی دلخواه رسید، جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت ۳+۲+۱ دانه را کم کنید و لبه آستین را با ۶ دانه پیچ گیس ادامه دهید. بعد از بافتن ۴ پیچ گیس جهت نصف یقه دانه‌ها را از وسط نصف کرده و به اندازه نصف دانه‌ها را از سمت راست بافته  به ۶ دانه آخر رسیدید. بافت مدل اشکی را قطع می‌کنیم و ۶ دانه آخر را جهت لبه یقه پیچ طنابی می‌بافیم و هر یک رج درمیان از سمت یقه قبل از ۶ دانه پیچ طنابی یک دانه کم کنید ( ۲ تا یکی کنید ) و بافت را تا بلندی ۱۵ سانتیمتر ادامه دهید. سمت دیگر یقه را نیز به همین صورت ادامه دهید.

طریقه بافت تکه پشت

طریقه بافت و تقسیم‌بندی دانه‌ها مانند تکه جلو بافته می‌شود با این تفاوت که دانه های اشکی بافته نمی‌شود و ۲۰ دانه‌های از رو در وسط ساده بافته می‌شوند. بافت را تا بلندی حلقه آستین ادامه دهید بعد از آن مانند تکه جلو جهت گودی حلقه آستین ۳+۲+۱ دانه را کم کنید و بافت را تا ۱۲ سانتیمتر ادامه دهید و بعد از آن از هر دو طرف بافت به اندازه سرشانه جلو جدا کرده و دانه‌های هر دو طرف بافت را جداگانه تا ۳ سانتیمتر دیگر ببافید و دانه‌های وسط را کور کنید وقتی بافت هر دو تکه به پایان رسید از سرشانه‌ها و کناره‌های بافت دو تکه را به هم بدوزید.

طریقه بافت دامن سارافون

از یک گوشه درز کناری نخ را وصل کرده و یک رج بافت مربع یعنی ۲ زنجیره و یک پایه بلند ببافید. در بافت هیچ درزی وجود ندارد و بافت به صورت گرد بافته می‌شود.

دور دوم: ۵ دانه از مربعها را را بافته در مربع ششم یک دانه فندوقی ببافید و بافت را تا آخر دور به همین صورت ببافید.

دور سوم:
بافت مربعها را ادامه دهید و در دو طرف یک دانه فندوقی رج قبل دوباره ۲ دانه فندوقی به فاصله ۲ زنجیره از هم ببافید و بافت را تا آخر ادامه دهید.

دور چهارم: بافت مربع را ادامه می‌دهیم و در وسط ۲ دانه فندوقی دوباره یک دانه فندوقی می‌بافیم و تا آخر بافت را ادامه دهید.

دور پنجم: بافت را ادامه می دهیم با این تفاوت که دانه‌های فندوقی را جابجا می‌کنیم و بافت را تا بلندی دلخواه ادامه می‌دهیم.

در آخر دور تا دور دامن را با رنگ دیگر حاشیه بافی می‌کنیم.

طریقه بافت ساق پا

۴۰ دانه سر انداخته شود. ۱۰ دانه وسط را به صورت ۲ دانه از رو، ۶ دانه از زیر،‌۲ دانه از رو و دو طرف ۱۰ دانه وسط را با بافت کشباف ۲ دانه‌ای، ۲ دانه از رو، ۲ دانه از زیر ادامه می‌دهیم و بافت را تا بلندی دلخواه ادامه دهید بعد همه دانه‌ها را کور کنید و درز بافت را بدوزید. لبه پایین و بالا را با رنگ دیگر حاشیه بافی کنید. جهت بند دور ساق به اندازه زنجیره بافته و از لابه‌لای ساق رد کنید و دو سر زنجیره را منگوله بزنید.

طریقه بافت تل و مچ‌بند

جهت تل موی سر ۳۰ دانه سر انداخته شود و ۱۰ دانه وسط را به صورت ۲ دانه از رو، ۶ دانه از زیر جهت پیچ گیس ۲ دانه از رو، دو طرف پیچ گیس را نیز با کشباف ۲
دانه‌ای تا ۲۰ سانتیمتر به صورت یک مستطیل ادامه دهید بعد دو سر بافت را با نخ و سوزن کوک زده جمع کنید و دو سر بافت را زنجیره ببافید و وصل کنید دو سر زنجیره را هم منگوله بزنید. جهت مچ‌بند ۳ دانه زنجیره ببافید. ۱۰ دانه وسط را ۲ دانه از رو، ۶ دانه از زیر، ۲ دانه از رو جهت پیچ گیس و دو طرف بافت را به صورت کشباف ۲ دانه‌ای ادامه دهید و بافت را تا ۸ سانتیمتر ببافید. دانه‌ها را کور کرده و درز کناری را دوخته و یک شکوفه جهت زیبایی بافته و در وسط مچ‌بند بدوزید.

سارافون بسیار زیبایی است امیدوارم خانمهای عزیز ببافند.

کت کوتاه با بافت موتیف آستین‌دار ,طریقه بافت سارافن, دامن سارافن ,سارافون شاپرک , آموزش قلاب بافی ,آموزش قلاببافی ,زنگ قلاب بافی, بافت بلوز کوتاه,کت و دامن , بافت دامن, طریقه بافت ساق پا ,کلاه قلاببافی ,دورگیری کت, پالتوی نارنجی توری ,طریقه بافت شال گردن فانتزی ,بافت کلاه فانتزی ,طریقه بافت تل و مچ‌بند

پالتوی نارنجی توری

وسایل مورد نیاز

۵ کلاف ۱۰۰ گرمی، قلاب شماره ۳،‌ یک کلاف ۱۰۰ گرمی مشکی موهردار، نیم متر خز مشکی جهت دور یقه

طریقه بافت

دور شکم را اندازه گرفته، اندازه به دست آمده را تقسیم بر ۲ کنید دوباره اندازه به دست آمده را تقسیم بر ۲ کنید. فرضاً اگر دور شکم ۱۰۰ سانتیمتر باشد. ۵۰=۲÷۱۰۰ ، ۵۰ اندازه نصف شکمی می‌شود. چون پالتو جلو باز است دوباره ۲۵=۲÷۵۰ ، ( ۲۵ اندازه یک تکه جلو می‌شود. )

طریقه بافت تکه جلو

به اندازه ۲۵ سانتیمتر زنجیره بافته شود.

رج اول:
۱۰ دانه زنجیره بافته و در چهاردهمین دانه زنجیره با پایه کوتاه وصل کنید، ۸ دانه زنجیره بافته در هشتمین دانه زنجیره با پایه کوتاه وصل کنید. ۸ دانه زنجیره بافته و در هشتمین زنجیره با پایه کوتاه وصل کنید. تا آخر بافت  به همین صورت ادامه دهید.

رج دوم:
کار را برمی‌گردانیم، ۱۰ دانه زنجیره بافته در وسط اولین حلقه با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، ۸ دانه زنجیره بافته در وسط حلقه دوم و ۸ دانه زنجیره در وسط حلقه دوم با پایه کوتاه وصل می‌کنیم تا آخر بافت به همین صورت ادامه می‌دهیم تا بلندی بافت به حلقه آستین برسد. جهت آستین از یک سمت بافت ۵۰ دانه زنجیره اضافه کرده و مانند رج اول روی تمام زنجیره‌ها در شروع ۱۰ دانه زنجیره در وسط با ۸ دانه زنجیره بافت را ادامه می‌دهیم،‌ در سمت دیگر بافت جهت اریب یقه هر یک رج در میان یک حلقه را نبافته کار را برمی‌گردانیم و بافت را تا ۲۰ سانتیمتر ادامه می‌دهیم، سمت دیگر جلو را نیز به همین صورت ادامه دهید و ببافید.

طریقه بافت تکه پشت

۵۰ سانتیمتر زنجیره بافته شود. بافت را مانند تکه جلو ادامه دهید تا بلندی حلقه آستین جهت آستین از هر دو طرف بافت به اندازه ۵۰ دانه زنجیره بافته شود و بافت را طبق معمول تا ۲۰ سانتیمتر ادامه دهید. وقتی ۳ تکه جلو و پشت بافته شد از سرشانه‌ها به هم دوخته شود و از یک گوشه سرشانه نخ مشکی موهر‌دار را وصل کرده و دور تا دور تکه جلو و پشت را حاشیه بافی کنید و بعد از آن درزهای کناری دو طرف بافت را توسط زنجیره به هم وصل کنید. دور لبه آستینها را نیز با نخ مشکی دورگیری کنید. جهت یقه خز مشکی دور تا دور بدوزید و گلهای تزئینی با کاموای مشکی ببافید و با فاصله‌های منظم روی تکه‌های جلو بدوزید.

طریقه بافت روسری سه گوش دور سر

۱۶ دانه زنجیره بافته دو سر زنجیره را با پایه کوتاه به هم وصل کرده دوباره ۱۶ زنجیره دیگر بافته و به اولین دانه خودش با پایه کوتاه وصل کرده، ۸ دانه زنجیره بافته در انتهای حلقه اول با پایه کوتاه وصل کنید. ۱۶ دانه زنجیره بافته به اولین دانه خودش وصل کرده، ۸ دانه زنجیره بافته در وسط اولین حلقه با پایه کوتاه وصل کنید. ۸ دانه زنجیره و در انتهای حلقه آخر وصل کنید.
بافت را به همین صورت ادامه دهید دو طرف بافت را در شروع با ۱۶ دانه زنجیره آغاز کنید که به اولین دانه خودش وصل می‌شود. در وسط ۸ دانه زنجیره خواهیم
داشت که در وسط حلقه قبلی وصل می‌شود. بافت را تا بلندی دلخواه ادامه دهید و در آخر با کاموای مشکی دور تا دور روسری را حاشیه بافی کنید و در وسط یک
گل تزئینی ببافید و وصل کنید. موفق باشید.  بافت را ادامه می دهیم با این تفاوت که دانه‌های فندوقی را جابجا می‌کنیم و بافت را تا بلندی دلخواه ادامه می‌دهیم.

آموزش گام به گام قلاب بافی ۱۰


آموزش گام به گام قلاب بافی ۹

آموزش گام به گام قلاب بافی ۷

آموزش گام به گام قلاب بافی ۶

آموزش گام به گام قلاب بافی ۵

آموزش گام به گام قلاب بافی ۴

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

این مطالب را نیز ببینید!

فیلم آموزش بافت لباس نوزاد

فیلم آموزش بافت لباس نوزاد3.7 امتیاز از 85 رای فیلم آموزش بافت لباس نوزاد را …