پنج شنبه 26 تیر 1399

نحوه بافت چند مدل کشباف

نحوه بافت کشباف , نحوه بافت چند مدل کشباف

کشباف Bamboo

تعداددانه ها باید مضرب 19 به علاوه 6 باشد. مثل 44 دونه
رج 1 (روی کار): *شش تا زیر، شش تا رو، یکی زیر، شش تا رو* فاصله بین دو * را تا شش دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و رج را با شش دونه زیر تمام کنید.
رج 2: شش تا رو، *شش تا زیر، یکی رو، شش تا زیر، شش تا رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 3: *شش تا زیر، شش تا رو، یکی زیر، شش تا رو* فاصله بین دو * را تا شش دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و رج را با شش دونه زیر تمام کنید.
رج 4: به زیر ببافید.
بعد رجهای 1 تا 4 را تکرار کنید.

نحوه بافت کشباف , نحوه بافت چند مدل کشباف

کشباف Knotted

تعداد دانه های سرانداخته شده باید مضرب سه به علاوه دو باشد. مثل 32 دونه
رج 1 (روی کار): دو تا رو، *دونه بعد را دوبار ببافید یکبار از جلوی حلقه و یکبار از پشت حلقه، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 2: دو تا زیر، * دو تا یکی از رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رجهای 1 تا 2 را تکرار کنید.

نحوه بافت کشباف , نحوه بافت چند مدل کشباف

کشباف Chequered

تعداد دانه های سرانداخته شده باید مضرب 5 به علاوه یکی باشد. مثل 31 دونه
رج 1 (روی کار): یک دونه به زیر از پشت حلقه، *یکی رو، دو تا زیر، یکی رو، یک دونه به زیر از پشت حلقه* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 2: یکی رو، *یکی زیر، دو تا رو، یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 3: یکی به زیر از پشت حلقه، *چهار تا رو، یکی به زیر از پشت حلقه* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج 4: یکی به رو، *چهار تا به زیر، یکی به رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رجهای 1 تا 4 را تکرار کنید.

منبع : elielieli.persiangig.com

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش بافت دستگیره (قلاب بافی)

آموزش بافت دستگیره :  در این بخش آموزش  دو  دستگیره تزیینی با طرح های  زیبا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.