قيمّت طلا

آموزش بافت مدل دانه ذرتی

آموزش بافت مدل دانه ذرتی

آموزش بافت مدل دانه ذرتی


نحوه بافت مدل دانه ذرتی , آموزش بافتنی

بافت ما بسیار ساده است.
رج ۱ : ۱زیر+۱رو........تا آخر رج
رج ۲ : همه دانه ها  از زیر.....تاآخر رج

در کل بافت این دو رج تکرار میشود.

منبع : kafshdoozak.niniweblog.com

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com


3.520


محبوب ترینها