قيمّت طلا

زیفت چیست؟

زیفت چیست؟

زیفت چیست؟ZIFT وGIFT

این روشها به نوعی مانند IVF هستند ، با این تفاوت که در GIFT اووسیت و اسپرم و در ZIFT تخم حاصل در آزمایشگاه به جای انتقال به رحم به داخل لوله های رحم منتقل میشوند .تکنیک انجام عمل مانند IVF است اما به هر حال این روشها کاربرد قبلی حود را از دست داده و IVF جایگزین خوبی برایشان بوده است

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com


4.546

محبوب ترینها