زیفت چیست؟
جمعه 30 تیر 1396

زیفت چیست؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 77 امتیاز
:


ZIFT وGIFT

این روشها به نوعی مانند IVF هستند ، با این تفاوت که در
GIFT اووسیت و اسپرم و در ZIFT تخم حاصل در آزمایشگاه به جای انتقال به
رحم به داخل لوله های رحم منتقل میشوند .تکنیک انجام عمل مانند IVF است
اما به هر حال این روشها کاربرد قبلی حود را از دست داده و IVF جایگزین
خوبی برایشان بوده است

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

این مطالب را نیز ببینید!

مراحل انجام IVF:

30 امتیاز : IVF چیست؟ IVF مخفف لغت های انگلیسی “باروری در درون بدن انسان” …

پاسخ دهید